Ana Sayfa   |   Görüntülü Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Araştırmaları   |  İlmi YAZILAR   |  Aile Eğitim Yazıları   |  Çocuk Eğitimi Yazıları   |  Yazarlar  |  İletişim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayatı (s.a.v)

İnsanı Tanımak (Radyo)

Tv Programları

Seminer ve Konferans

Kısa Dersler

Özel Konular

Fıkhi Konular

Aile Eğitim Seminerleri

Foto Galeri

Üyelik Girişi

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz Üyelik
Şifremi Unuttum

Güncel Videolar

Eğitimcilere ÖZEL
Gazze Duası
Gençlerle İletişim (Günışığı- Reşitpaşa​)
Uyumlu Evlilik Yöntemi (Bulgurlu)
İmanın Anlamı ve Aşamaları (İkitelli / M.Akif)

Namaz Vakitleri

Sayaç

Sayac
Tekil (Bugün) 2920
Toplam 12677853
En Fazla 16179
Ortalama 2442
Üye Sayısı 1162
Bugün Üye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

EVLİLİK ANLAYIŞI VE EVLİLİĞİN FAYDALARI

Günümüzde evliliklerde önemli kriterler; zenginlik, yakışıklılık ya da güzellik, iyi bir kariyer sahibi olmak gibi hususlardır.
04/01/2016
Evlilik Anlayışı
 
Günümüzde evliliklerde önemli kriterler; zenginlik, yakışıklılık ya da güzellik, iyi bir kariyer sahibi olmak gibi hususlardır. İslâmî prensiplere göre oluşturulan aile, kişinin hem huzur bulduğu bir yuva, hem neslin devamı için bir vesile, hem de kötülüklerden alıkoyan bir kalkandır. Dolayısıyla İslâm’da evlilik anlayışını, şu şekilde sıralayabiliriz:
 
1. Evliliğin gâyesi aileye huzur ve mutluluk, toplumda da iyi bir nesil sağlamaktır. "Onun (varlık ve kudret) alâmetlerinden birisi de size kendinizden eşler yaratmasıdır ki siz onlarla huzur ve sükûnete kavuşursunuz. Ve aranıza sevgi ve rahmet koymuştu.” (Rûm, 30/21)
 
2. Cinsî tatmin gaye değil vasıtadır. İslâm cinsî ihtiyacın tatminini tabii karşılamakla beraber, evliliğin gâyesinin bundan ibâret olmadığını söylemektedir. "Doğuran siyah kadın, doğurmayan güzel kadından daha iyidir", "Evlenin, çoğalın: Çünkü ben kıyamet gününde diğer ümmetlere karşı sizinle (çokluğunuzla) iftihar edeceğim.”1
 
3.  Evlilik şenlikle ilan edilir. İslâm'da evlilik, gereksiz formalite ve merâsimlerden uzak İslâmî bir akittir. Nikâhın ilân edilmesi, yakın dost ve akrabaya ziyafet verilmesi, tef vb. çalınıp şenlik yapılması güzel telâkki edilmiş, teşvik görmüş, böyle bir dâvete icâbet etmemek hoş karşılanmamıştır. 2 Tabii ki nişan, kına ve düğün törenlerinde, İslâm’ın haram kıldığı, yasakladığı oyun ve eğlenceler olmamalıdır.
 
4- Evlilik karşılıklı hak ve vazifeler getirir. Evliliğin gerçekleşmesinden itibaren karı-koca, Allah önünde birbirlerinin haklarına uymakla yükümlüdürler. Bu karşılıklı haklar aile reisliği hâriç, eşitlik esasına dayanır. Evlilik kadının şahsiyetini ortadan kaldırmaz, erkeğin hukukî ve sosyal kişiliği eşinin haklarını gölgelemez. Kadın kendi aile ismini taşıyabilir, kendine ait mallar üzerinde tam ve bağımsız bir tasarruf yetkisini kullanabilir.
 
5. İyi geçinmek hedef, boşanma son çaredir.  Karı-koca birbirlerine iyi niyet ve güzel ahlâk ile davranacaklardır. İslâm dini belirli şartlarla aile birliğinin bozulmasına müsaade etmiştir. Boşanma konusunda kabul edilen sistem, boşanmayı yozlaştıran yahudi uygulamasıyla onu asla kabul etmeyen hıristiyan tatbikatı arasında yer alan orta bir yol görünümündedir. Hz. Peygamber’in, eşlerin birbirlerine iyi davranmaları ve aile birliğini devam ettirmeleri hakkında çeşitli emir ve tavsiyeleri vardır. Birbirleriyle uyuşamayan eşlerin en son başvuracakları çözüm şekli boşanmadır. Bir hadis-i şerifte: "Allah'ın helâl kıldıklarının en kötüsü boşanmadır" 3 buyrulmuştur. Özellikle sebepsiz boşanmalar hiçbir şekilde hoş karşılanmamıştır.
 
6. Prensip olarak tek kadınla evlenilir. İslâm'da aile esas itibarıyla tek evlilik (monogomi) üzerine kurulmuştur. Fakat belirli durumlarda kocanın dörde kadar evlenmesine izin verilmiştir. Ancak bunun bir emir değil; belirli şartlarla başvurulan bir ruhsat olduğu unutulmamalıdır. Böyle bir evliliğe izin veren Nisâ sûresinin 3. âyetinin devamında: "...Şâyet adâleti gözetmekten korkarsanız o zaman bir tane ile veya câriyenizle yetinin. Doğru yoldan ayrılmamak için bu daha elverişlidir" (Nisâ, 4/3) buyrularak tek evlilik teşvik edilmiştir. Uygulamada müslüman toplumların genellikle tek evliliği tercih ettikleri, bazı zengin kimselerin ve tarımla uğraşanların çok evliliğe belirli ölçüde başvurdukları görülmektedir. 4
 
7. Evlilik dışı ilişki kesin olarak yasaktır.   İslâm zinâyı ağır bir suç saydığı ve şiddetle cezalandırdığı için ona giden yollarda tıkanmıştır. Bu tıkama tedbirlerinin başında evliliğin kolaylığı gelir. İslâm’ın israf ve itidal prensipleri çerçevesinde ekonomik olarak da aşılamaz güçlükleri yoktur.5 Zinâ, erkek veya kadının evlilik dışı cinsel ilişkisidir. İslâm dini, insanların mutluluğu için, İslâm’ın emir ve yasaklarına uyulmasını istemiştir. İslâm’ın yasak ettiği haramlardan olan zinâ, büyük günahlardan biridir. Rabbimiz Allah zinâya yaklaşılmamasını emrediyor: “Zinâya yaklaşmayın, çünkü o bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.”( İsrâ, 17/323)  Fert ve toplum hayatında insan mutluluğunu esas alan İslâm, cinsellik konusunda da fertlerin mutlu yaşamasının yolunu göstermiştir. Gayr-i ahlâkî ilişkilerin ortaya koyacağı zararları bildirmiş ve bunlardan sakınılmasını istemiştir.
 
8. Aile fertlerinin karşılıklı hak ve yükümlülükleri vardır. İslâm yanlızca karı-koca arasındaki ilişkileri düzenlememiş, baba ve çocuklar arasındaki karşılıklı ahlâkî mânevî ve hukukî ilişkileri de düzenlemiş, bu konularda kaide ve irşadlar getirmiştir. 6
Özet olarak, evlilik iki kişinin karı-koca olmasıdır. En kutsal müessesedir. İki kişinin aile olmaya karar vermesidir. En eski en yeni toplum birimidir. Eşini mutlu etmektir. Eşini sevmektir, ona saygı duymaktır. Eşini hoş görmektir, onu anlayışla karşılayabilmektir. Eşini anlayabilmektir. Tatlıdilli olabilmektir. Sadakatle hareket etmektir. Hayatı paylaşmaktır. Birbirine destek olmaktır. Yuva kurmaktır, bu yuvada huzur bulmaktır.
 
Evlilik: Sevmekten bıkmamaktır. Eksikleri görmemektir, kusurları örtmektir. Neşeye, sevince, kedere ortak olmaktır. Eşin öfkelendiğinde susmaktır. Eşlerin kişiliklerine saygı duymasıdır. Kendiniz dışında başka birinin her şeyi için çabalamaktır. Doğru insanı bulmuş olmaktır. Doğru insan olabilmektir. Cesurca ve mertçe hareket etmektir. Yüzüstü bırakmamaktır, sahip çıkmaktır. Koruyup kollamaktır, bir çeşit fedailik işidir. Değer vermektir. Değer bilmektir. Ben değildir, bizdir. Olgunlaşmaktır. Türlü çileler çekmeye hazır olmaktır. Sevdiğine katlanmaktır. Birken iki, ikiyken üç olmaktır. Zor olanı başarmaktır. Karşındakinden sıkılmamayı öğrenmektir.
Dolayısıyla evlilik hayatı bir imtihandır. Dünya hayatı, imtihan haytı olduğu unutulmamalıdır. İnanç, ibadet ve güzel ahlâka sahib olup, Allah’ın sevdiği ve râzı olduğu bir kulu olmaya çalışmak gerekir. Çünkü bu şekilde dünya ve âhiret saadeti elde edilir.            
        
Evliliğin Faydaları
 
Toplumun temeli ve çekirdeği olan aile, hiç şüphesiz evlilik yoluyla kurulur. Toplumlar, milletler ve devletler, sağlam aile temeli üzerine inşa edilir. Köklü âile geleneğine sahip olmayan toplumlar, hâkim kültür içerisinde asimle olmaya ve eriyip kaybolmaya mahkûmdurlar. İnsanın sıcak bir yuvaya, hayatını birlikte geçirebileceği bir eşe ve sahip olacakları çocuklara yaratılışı itibariyle muhtaç olduğu açık bir gerçektir.
Bu nedenle evliliğin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:
 
1- Neslin devamı temin edilir,
 
2- Şehveti teskin eder. Şehevi arzusunu meşru yollarla giderir,
 
3- Bir ailenin yönetimini üstlenen erkek daha sorumlu hareket eder, ailesinin mutluluğu için daha çok çalışır, tutumlu olma gereği duyar, sağlıklı ve düzenli bir hayata sahip olmasını sağlar,
 
4- Dost ve akrabaları çoğalır,
 
5- Aile bir eğitim yuvası işlevini görür. Çeşitli tecrübeler, dayanışma, sabretme, paylaşma vb. değerler aile ortamında kazanılır,
 
6- Evlilik yoluyla paylaşmak, hayatı kolaylaştırır,
 
7- Kazancın bereketini artırır. “Evlenenle, ev alana Allah yardım eder.”, Nikâhta keramet vardır.” atasözleri bu gerçeğe işaret eder. Âyet-i kerimede de, fakirlik korkusuyla evlilikten imtina edilmemesini, Allah’ın kendi fazlı ile onları zenginleştireceği beyan ediliyor. (Nûr, 24/32)
 
8- İnsan fıtratının bir gereğidir,
 
9- Çocuk sevgisini tattırır,
 
10- Aile, sosyal, sağlık ve yaşlılık sigortası gibi biri işlev görür,
 
11- Ferdi (bedeni ve sıhhi), sosyal ve ahlâkî faydaları da vardır,
 
12- Kısaca, evlilik ferdi, ailevi ve sosyal hayata huzur ve mutluluk kazandırır.
 
Süleyman GÜLEK / Vuslat dergisi
 

Bu yazı 2253 defa okunmuştur...

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

n

02/10/2017 - 04:58 ANNE BABAYA  İHSANDA BULUNMAK

n

03/07/2017 - 03:56 EVLİLİKTE AİLE İÇİ SAĞLIKLI İLETİŞİM

n

19/04/2017 - 03:19 NESİL EMNİYETİ

n

17/04/2017 - 03:46 ÇOCUKLARIMIZA Peygamberimizi sevdirmek 

n

07/11/2016 - 12:41 EVLİLİKTE GEÇİMSİZLİĞİN NEDENLERİ

n

18/10/2016 - 02:12 EŞLER ARASINDAKİ GÜZEL GEÇİMİN FORMÜLÜ

n

22/09/2016 - 11:13 DEVREDİLEMEZ SORUMLULUK: ANNE BABA OLMAK

n

10/08/2016 - 01:08 AİLENİN TEMEL KURALLARI

n

14/06/2016 - 11:52 Boş Vakit mi Dediniz?

n

07/06/2016 - 03:26 AŞINDIRILAN DEĞERLERİMİZ: ÂİLE MÜESSESESİ

n

02/05/2016 - 12:28 EVLİLİK ÖNCESİ VE NİŞANLILIK

n

01/02/2016 - 11:27 EVLİLİK AKDİ: NİKÂH

n

19/01/2016 - 04:31 AİlEDE Merhamet ve Merhametsizliğin Yansımaları

n

04/01/2016 - 11:53 EVLİLİK ANLAYIŞI VE EVLİLİĞİN FAYDALARI

n

01/12/2015 - 03:19 GENÇ SAHABELER

n

20/11/2015 - 10:37 Kardeş kıskançlığı

n

08/08/2015 - 10:33 Çocuk Eğitiminde Anne ve Baba Nasıl Davranmalı

n

22/06/2015 - 03:09 Z E K Â T

n

19/06/2015 - 04:26 ORUÇ

n

08/06/2015 - 12:07 KUR’AN’A GÖRE HZ. PEYGAMBER’İN (s.a.s.) GÖNDERİLDİĞİ TOPLUMDA AİLE

n

16/12/2014 - 02:10 AİLEDE ÇOCUĞA DİN EĞİTİMİ VERİLMESİ

n

24/10/2014 - 04:11 ANNE-BABANIN ÇOCUĞA YAKLAŞIMI

n

05/05/2014 - 12:46 İSLÂMA GÖRE ÇOCUK YETİŞTİRMEK

n

09/04/2014 - 12:29 ANNE-BABA-ÇOCUK ÜÇGENİ

n

04/10/2013 - 05:33 Hz. Meryem: Mabede Adanmış  Bir Hayat

n

16/07/2013 - 12:58 TELEVİZYON, BİLGİSAYAR VE İNTERNET KISKACINDA ÇOCUK

n

19/06/2013 - 03:03 Okul Öncesi Çocukların Din Eğitiminde Peygamberî Metot

n

20/05/2013 - 04:03 KUR’AN ŞİFADIR

n

28/01/2013 - 01:38 Ben seninle “Biz” olmak istiyorum

n

22/11/2012 - 10:25 Çocuk eğitiminde ailenin önemi

n

05/10/2012 - 02:43 Anne baba neyler, çocuğunu televizyon eğler

n

03/09/2012 - 04:04 Temelleri sarsılmakta olan bir sığınak: Aile

n

13/07/2012 - 11:11 Oruç Tutanlar Nerede?

n

26/06/2012 - 04:07 Nezaket Dersi

n

05/06/2012 - 12:06 Evlilik ve Aile Kurumu -2-  

n

16/04/2012 - 12:10 Anne ve Babalara Üç Nasihat  

n

16/04/2012 - 12:05 Evlilik ve Aile Kurumu 1

n

02/04/2012 - 05:59 İslâm’da Anne hakkı

n

05/09/2011 - 03:17 Kur’an-ı Kerim’den aile örnekleri

n

17/08/2011 - 01:29 Sünnet-i seniyye ve hadis-i şeriflerden kültürümüze yansıyan komşuluk öğretileri

n

13/07/2011 - 11:10 İletişimin dili: Selam

n

20/06/2011 - 02:41 Adanmışlık Ruhu ve Gençlik

n

06/06/2011 - 02:19 Şahsiyet/kişilik inşası ve değerler

n

11/04/2011 - 11:06 SEKAM: Aile S.O.S veriyor

n

28/02/2011 - 13:43 Hz Muhammed'in Aile İçindeki Örnek Davranışı  

n

14/02/2011 - 13:01 Aile ve Geçimle İlgili Kulaklara Küpeler

n

17/01/2011 - 14:35 Toplumsal Duyarlılık ve Sorumluluk Anlayışının İslâmî Temelleri

n

06/01/2011 - 16:26 Unutulmaya yüz tutan değerlerimizden SILA-İRAHİM

n

06/01/2011 - 16:09 Evlilik ve Aile Hayatı Bir İbâdettir

n

02/12/2010 - 17:39 Toplumsal Çöküşte Kötü Ahlâkın Rolü

n

25/03/2010 - 14:58 HZ. Peygamber'in Gençliğe verdiği önem

n

21/01/2010 - 09:58 Sünnet'te Nikah Mehir  Çeyiz ve Düğün

n

06/07/2009 - 14:55 Aile İlişkilerinde Hz. Peygamber’in Örnekliği

n

04/05/2009 - 14:12 Aile Sorumluluğu

n

09/04/2009 - 09:58 Aile İçi İletişimde Altın Kurallar

n

29/05/2008 - 21:37 Peygamberimizin Gençliği
 

Site İçi Arama

7 Zilhicce 1443 |  06.07.2022

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

(Bundan) Sonra onların: "Rabbimiz olan Allah'a and olsun ki, biz müşriklerden değildik" demelerinden başka bir fitneleri olmadı (kalmadı.)

( En'âm Suresi - 23)

Bir Hadis

Enes radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre,

Hz. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Allah’ım! Gerçek hayat sadece âhiret hayatıdır.”Buhârî, Rikak 1; Müslim, Cihâd 126

Bir Dua

“Allah’ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim
eyle ve bana merhamet et.”

(Müslim, Zikir ve Duâ, 35)

Hikmetli Söz

Hocana tazim ve hürmet et. Çünkü hoca hakkı ana-baba hakkından fazladır. Ana-baban dünyanı mamur ederken, hocan ahiretini mamur eder. Onun içindir
ki, hocaya hürmet, ana-babaya hürmetten efdaldir.

Canlı yayın

İslam Ansiklopedisi

  Tasarım : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com