Ana Sayfa   |   Görüntülü Dersler   |   Sesli Dersler    |   İlmi Yazilar    |   Yazarlar   |   Sorular ve Cevaplar   |   İletişim   |   Foto Galeriler   |   Ziyaretçi Defteri

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Kur`ani Terbiye Dersleri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz Peygamberin Hayatı (s.a.v)

Sahabe Hayatı

İnsanı Tanımak (Radyo)

İnsanı Tanımak (Tv)

Tv Programları

Seminer ve Konferans

Özel Kısa Dersler

Özel Konular

Fıkhi Konular

Belgeseller

Aile Eğitim Seminerleri

Aile Eğitim Yazıları

Çocuk Eğitimi Yazıları

Kuran Araştırmaları

Üyelik Girişi

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz Üyelik
Şifremi Unuttum

Güncel Videolar

Dünya İslama Koşuyor
Eğitimcilere ÖZEL
04- Gazze Duası
Avusturalyalı Gencin Müslüman Oluşu
Anne Babaya İtaat
Gençlerle İletişim (Günışığı- Reşitpaşa​)
Ahmet El-Acemi / Dua
Ölüm- 3
Ölüm- 2
Ölüm- 1
Uyumlu Evlilik Yöntemi (Bulgurlu)
İmanın Anlamı ve Aşamaları (İkitelli / M.Akif)

Esma'ül Hüsna

 

Namaz Vakitleri

Sayaç

Sayac
Tekil (Bugün) 1700
Toplam 8059997
En Fazla 16179
Ortalama 2020
Üye Sayısı 1043
Bugün Üye Olan 0
Online Ziyaretci

Anket

KURAN OKUYORMUSUNUZ ?

Seçenekler

Ayda bir Kur'an okuyorum

Onbeş günde bir Kur'an okuyorum

Haftada bir Kur'an okuyorum

Hergün düzenli Kur'an okuyorum

Kur'an okumuyorum

Sonuçları Göster

 
 
 

TAKLİDİ İMANDAN TAHKİKİ İMANA:

GELİN RABBİMİZİ DOĞRU TANIYALIM

“Onlar Allah'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler...” (Zümer, 39/67.)
10/11/2017

Öldükten sonra bize ilk sorulacak şey, “Rabbin kimdir?” sorusudur. Çünkü İslam’a göre kişi, dünya hayatında neye veya kime inanmışsa, ahiret âleminde bütün düşünce, eylem ve tutumu ona göre değer kazanacaktır. Niyet ve gayesi dünya hayatı olanlar, bunun karşılığını bir şekilde sağlıklarında dünyevi menfaat olarak alırlar. Öte âlemde verilecek karşılık ise, niyet ve gayesi Allah rızası olan ameller içindir: “Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz ve kim ahiret nimetini isterse ona ondan veririz. Şükredenlerin mükâfatını vereceğiz.” (Âl-i İmran, 3/145.)

“Rabbin kimdir?” sorusunun geçerli tam cevabı, kâl diliyle yani dilimizin ucuyla vereceğimiz sözlü “Allah” ifadesi değildir. Şayet öyle olsaydı, bütün müşrikler, hatta sıkıştığında Allah’ı hatırlayan bütün inkârcılar, bu soruyu doğru cevaplardı. Hâlbuki Kur’an’da, Allah Teala, onların cevabını reddetmektedir: “Dikkat edin, halis din Allah'ındır; O'nu bırakıp da putlardan dostlar edinenler: ‘Onlara, bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz.’ derler. Doğrusu Allah ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Allah şüphesiz yalancı ve inkârcı kimseyi doğru yola eriştirmez.” (Zümer, 39/3.)

“Rabbin kimdir?” sorusunun geçerli tam cevabı, hâl diliyle; yani aklımız, kalbimiz ve diğer cümle azalarımızla vereceğimiz fiili “Allah Teala” onayıdır. Zira bütün gerçeklerin açığa çıkacağı o dehşetli günde, muhtemelen dilimiz, dünya hayatındaki alışkanlığı üzere hemen yalana başvurmaya çalışacaktır. İşte böyle bir durumda, diğer bütün uzuvlar dile gelerek onun aleyhine şahitlik edecek ve sahibinin gerçekte neye ve kime kulluk ettiğini haykıracaktır: “O gün dilleri, elleri ve ayakları kendi aleyhlerine olmak üzere bütün yaptıklarına şahitlik edecektir.” (Nur, 24/24.)

İnanç, fıtri bir ihtiyaçtır; dolayısıyla ister kabul etsin ister etmesin her insanın mutlaka bir veya birden fazla kutsalı; yani ilahı vardır. Ve her insan, bilerek bilmeyerek neyi veya kimi kutsuyorsa bütün düşünce, eylem ve tutumunu ona göre belirler ve şekillendirir: “Heva ve hevesini tanrı edinen, bilgisi olduğu hâlde Allah'ın şaşırttığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünü perdelediği kimseyi gördün mü? Onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Ey insanlar! Anlamaz mısınız?” (Casiye, 45/23.)

Bu noktada İslam dini; “İlah olsun da, ne veya kim olursa olsun, fark etmez.” demez; bilakis Kur’an’da pek çok yanlış tanrı anlayışı reddedilmiştir. Çünkü kutsalı yanlış olan bir kimseden insanı insan yapan doğru düşünce, düzgün eylem ve güzel ahlak çıkmaz: “Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Çünkü «Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi» dediler…” (En’am, 6/91.)

Peki, Allah Teala kimdir? Acaba bizler, onu gerçek anlamda tanıyor ve kendisine gereği üzere kulluk edebiliyor muyuz?

Allah Teala, bu evreni ve diğer bütün âlemleri yöneten bir şahıs veya kral değildir. Bizim sınırlı gözümüz O’nu doğrudan nasıl göremez, sınırlı kulağımız O’nu nasıl doğrudan duyamazsa, sınırlı aklımız da O’nu doğrudan kavrayamaz. Bu nedenle Allah Teala, bizlere kendisini bizim anlayıp algılayabileceğimiz isim ve sıfatlarıyla anlatıp tanıtmıştır. O hâlde bizlere düşen görev Rabbimizi, bu yüce isim ve sıfatlarıyla tanıyıp öğrenmektir: “En güzel isimler (el-esmâü'l-hüsnâ) Allah'ındır. O hâlde O'na o güzel isimlerle dua edin. O’nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır.” (A’raf, 7/180.)

Allah Teala’nın yüce isim ve sıfatlarından her biri, ayrı üstün ahlaki bir değere işaret eder. Zira O, bütün aşkın ahlaki değerlerin kaynağıdır. Buna göre Allah Teala’ya inanmak, söz konusu yüce değerlere inanmayı ifade eder. Allah’ı doğru bir şekilde tanıyıp kendisine layık bir kul olabilmek de, ancak O’nun sahip olduğu güzel isim ve sıfatların delaletlerini bilip bunları düzgün bir şekilde benimsemekle mümkün olur.

Allah Teala, külli irade sahibi; yani her şeyi mutlak iradesiyle dilediği şekilde yaratan ve yönetendir. Allah’a inanmak, her şeyin Onun bilgisi, dilemesi ve kudretiyle var olduğuna inanmaktır. Allah’ın yeryüzündeki halifesi olan insan da cüzi irade sahibidir. Buna göre Allah’a inanmanın gereği, sahip olduğumuz cüz-î iradeye hakkını vermek suretiyle onu Rabbimizin rızası doğrultunda kullanmaktır. Şayet biz, irademizin farkında değil veya ona hâkim değilsek, bu durumda Allah’a gerçek anlamda iman etmiş olmayız: “Biz, bir şeyin olmasını istediğimiz zaman, ona (söyleyecek) sözümüz sadece ‘ol’ dememizdir. Hemen oluverir.” (Nahl, 16/40.)

Allah Teala, “mutlak adalet” sahibi; yani yaratmış olduğu maddi-manevi bütün varlıklara haklarını tam olarak verendir. Buna göre Allah’a inanmak, üstün ahlaki bir değer olarak adalete inanmaktır. Bunun gereği ise, bütün düşünce, söz, fiil ve davranışlarımızda adalet üzere olmaktır. Şayet biz, adaletten uzak zalim bir kimseysek, bu durumda bir yandan Rabbimizi doğru tanımamış, diğer yandan da Ona layık bir kul olamamış oluruz: “Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O işitendir, bilendir.” (En’am, 6/115.)

Allah Teala “Hakîm” yani her yaptığı iş yerli yerinde olandır. Bu durumda Allah’a inanmak, hikmete inanmayı gerekli kılar. Bunun gereği ise, bizim bütün tutum ve eylemlerimizi bilinçsiz bir şekilde gelişigüzel değil, bilakis araştırıp, ölçüp biçerek yerli yerinde yapmamızı gerekli kılar. Şayet biz, hikmetten uzak bir şekilde gelişigüzel yaşıyorsak, bu durumda Rabbimizi tanımamış ve Ona layık bir kul olamamış oluruz: “O mutlak güç ve hikmet sahibidir.” (Âl-i İmran, 3/6.)

Allah Teala “Semi’, Basir ve Alîm” yani her şeyi işiten, gören ve mutlak ilmiyle olduğu gibi bilendir. Buna göre Allah’a inanmak, duyularımız, doğru kullanmak suretiyle etrafımızda olup bitenleri araştırıp gözlemlemeye ve okuyup yazmak suretiyle ilim elde etmeye inanmaktır. Bunun gereği ise, yaşam boyu okuyup araştırarak daima ilim peşinde olmaktır. Şayet biz, cahil bir kimseysek, bu durumda Rabbimizi doğru bir şekilde tanıyıp Ona layık bir kul değiliz demektir: “Şüphesiz Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir.” (Nisa, 4/58.)

Allah Teala “Rahman, Rahîm Tevvab, Afüvv ve Rauf” yani yaratmış olduğu bütün varlıklara sonsuz rahmetiyle merhamet edip kol kanat geren, onların hata ve günahlarını bağışlayan, eksik ve kusurlarını giderendir. Buna göre Allah’a inanmak, rahmete inanıp çevremizdeki her şeye acıyıp merhamet etmektir. Şayet biz, merhametten yoksun ve affetmekten uzak bir kimseysek, bu durumda ne Rabbimizi doğru tanımış, ne de Ona layık bir kul olmuş oluruz: “Rahman ve rahîm olan Allah'ın adıyla.” (Fatiha, 1/1.)

Allah Teala, “Vehhab, Razzak ve Fettah” yani yaratmış olduğu bütün varlıklara sayısız nimet, rızık ve ferahlık verendir. Buna göre Allah’a inanmak, iyilikte bulunmaya, muhtaçların ihtiyaçlarını müşkilde olanların sorunlarını gidermeye inanmaktır. Bunun gereği ise, etrafımızdaki bütün varlıklara güzel davranıp onların ihtiyaç ve sorunlarını gidermeye çalışmaktır. Şayet sen, kimseye bir iyilikte bulunmuyor, açları doyurmuyor ve zorda olanların sorunlarını gidermiyorsan, bu durumda maalesef Rabbini doğru tanımamış ve Ona layık bir kul olamamışsın demektir: “Lütfu en bol olan sensin.” (Âl-i İmran, 3/8.)

Allah’a inanmak, bu dünyada veya ahirette ilahî adaletin tecellisine inanmak demektir. Netice itibarıyla biz insanoğluna düşen görev ve sorumluluk, öncelikle Rabbimizi onun yüce isim ve sıfatlarıyla tanımak, ardından da bunların bizim üzerimize düşen gerek ve sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmektir.

Prof. Dr. Muammer ERBAŞ / Diyanet Aylık Dergi

 

Bu yazı 6170 defa okunmuştur...

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

n

17/12/2018 - 01:23 ALLAH DOSTLARI KİMLERDİR?

n

19/11/2018 - 10:32 Kur'an'ın ışığında insanlığa model gençler

n

17/10/2018 - 03:33 Kur'an ile Dirilmek

n

10/04/2018 - 01:33 DÜNYA HAYATINDA  ALLAH’IN TARAFINDA OLMAK

n

30/03/2018 - 12:04 DÜNYA VE AHİRET MUTLULUĞUNUN YOLU: AMEL-İ SALİH

n

30/03/2018 - 11:39 RABBİMİZİN BİZLERE KUTSAL EMANETLERİ: TOPRAK, SU, HAVA

n

30/03/2018 - 11:31 KUR’AN’DA MUSİBET KAVRAMI  ÜZERİNE PSİKO-SOSYOLOJİK  DEĞERLENDİRMELER

n

29/03/2018 - 01:10 İSLAM MEDENİYETİNİN BAŞKENTLERİ: MEKKE, MEDİNE, KUDÜS

n

03/01/2018 - 11:26 TAKLİDİ İMANDAN TAHKİKİ İMANA; GELİN KUTSAL KİTABIMIZI DOĞRU OKUYALIM

n

10/11/2017 - 01:44 TAKLİDİ İMANDAN TAHKİKİ İMANA: GELİN RABBİMİZİ DOĞRU TANIYALIM

n

02/10/2017 - 04:12 YARATILIŞ GAYEMİZ: İBADET/ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:43 İBADETLERİN  BİRLİĞİMİZE KATKISI

n

03/07/2017 - 04:09 AHD ve MİSAK SORUMLULUKTUR

n

13/06/2017 - 12:10 MANEVİ BAKIM AYI: RAMAZAN

n

18/04/2017 - 09:24 İLAHÎ RİSALET ELÇİLERİNİN MİSYONU: İNSANLIĞI ÇATIŞTIRMAK DEĞİL BARIŞTIRMAKTIR

n

28/03/2017 - 03:11 TEFEKKÜR

n

20/03/2017 - 01:07 İSLAM’IN HEDEFİNDE İNSAN VARDIR

n

17/02/2017 - 11:41 KUR’AN-I KERİM’DE MÜNAFIKLARIN ÖZELLİKLERİ

n

29/12/2016 - 10:57 Kur’an’la İlişkilerimizde Tıkanıklık Var

n

19/12/2016 - 03:08 Kur’an’la İlişkilerimizde Tıkanıklık Var

n

07/11/2016 - 12:31   KUR’AN’DA VELÂYET KAVRAMI

n

18/10/2016 - 04:51 YÜREKLER ve YÖNELİŞLER

n

21/09/2016 - 03:28 İSLAM'IN İSTEDİĞİ DÜZEYE ULAŞMAK

n

14/06/2016 - 11:19 Mescitler Arasında Mescid-i Aksa’ya Dair

n

10/06/2016 - 10:09 GÜNLÜK HAYATIMIZDA KUR’AN

n

07/06/2016 - 02:46 İnsan Dünyaya Emanet

n

02/05/2016 - 12:32 KUR’AN AÇISINDAN MESCİD GERÇEĞİ

n

18/01/2016 - 02:22 EĞER BİLMİYORSANIZ

n

01/12/2015 - 03:35 KUR’AN’A GÖRE SAHABE GERÇEĞİ

n

20/11/2015 - 01:28 TAKVA

n

09/10/2015 - 02:44 Zaman, İnsan ve ziyan

n

07/09/2015 - 03:47 KUR’AN EĞİTİMİ

n

08/08/2015 - 10:46 KOMŞULUKTA KUR’ANİ ÖLÇÜ

n

06/07/2015 - 12:38 AZIKLARIN EN HAYIRLISI  VE EN SONSUZ OLANI

n

11/05/2015 - 02:51 HEPİNİZ ÂDEM’DENSİNİZ Âdem ise Topraktan

n

27/04/2015 - 12:27 Kur’an’ı, Tabiatı ve Tarihi Anlamak

n

23/12/2014 - 03:22 Şükür-Şâkir

n

27/10/2014 - 03:11 KURÂN KARŞISINDAKİ DURUŞUMUZ

n

24/10/2014 - 03:42 KURÂNIN METİNLEŞME TARİHİ

n

04/07/2014 - 04:28 Haram Lokma ve Toplumsal Kaos

n

30/06/2014 - 06:05 Oruç Kalkandır

n

05/05/2014 - 01:01 21. YÜZYILDA KUR’AN’I HAYATA TAŞIMAK

n

09/04/2014 - 03:17 Küfür-Kâfir

n

09/04/2014 - 12:49 HALKIN KUR’AN ANLAYIŞI

n

21/03/2014 - 05:05 Sorumluyu Başka Yerde Aramak

n

21/03/2014 - 03:35 Samimiyet: Hakikati, Fazileti ve Afetleri

n

10/02/2014 - 02:22 Her Dem İmtihan

n

04/10/2013 - 05:10 Kur’an’da Öfke Kontrolü

n

22/07/2013 - 03:37 Kimlik inşasında Kur’an öğretimi ve öğreniminin önemi

n

19/06/2013 - 04:10 Günümüz Gençliği

n

18/06/2013 - 03:35 Kur'an ve Sünnete Göre Kavmiyetçilik

n

15/05/2013 - 11:32 Şeytanın kardeşleri kimlerdir?

n

14/03/2013 - 01:30 KUR’AN’DA KARDEŞLİK

n

14/03/2013 - 11:10 KURÂNIN BUGÜNE SESLENİŞİ

n

28/01/2013 - 01:55 KUR’ÂN’IN HAYATA MÜDAHALESİ

n

28/01/2013 - 01:51 KURANI OKUMA VE ANLAMA SORUMLULUĞU

n

28/12/2012 - 11:53 KUR’AN KENDİNİ NASIL TANITIYOR?

n

27/12/2012 - 04:19 KUR‘AN‘IN ANLAM DÜNYASI İLE BULUŞMAK

n

22/11/2012 - 11:38 Buhranlarımız günahlarımızdandır

n

05/10/2012 - 02:30 Kur’an-ı Kerim’de hak kavramı

n

03/09/2012 - 04:28 Şeytanın kardeşleri kimlerdir?

n

03/09/2012 - 02:28 Kur’an karşısında nebevi duruş

n

13/07/2012 - 11:07 Ağır emanet

n

13/07/2012 - 10:59 Kur’an’ı öğrenmeyi/ öğretmeyi öğrenme üzerine

n

27/06/2012 - 11:06 Kur’an’a koşun

n

26/06/2012 - 04:04 Kendi dilinden Kur’an

n

25/04/2012 - 04:13 Hayata kulluk mührünü vurmak

n

02/04/2012 - 03:41 Ya Rabbi! Müminlere kin beslemekten bizleri koru!

n

12/03/2012 - 02:06 Duanın Önemi

n

12/03/2012 - 01:28 Kur'an-ı Kerim'de söz

n

05/03/2012 - 01:41 Müminler ancak kardeştir

n

23/01/2012 - 12:31 Dua Kavramının Anlamı

n

16/01/2012 - 01:48 Dinin şiarı:Ezan

n

03/01/2012 - 01:29 Kur’an’da Tevbe Kavramı

n

12/10/2011 - 02:01 Allah’a Gerektiği Gibi İnanmak

n

12/10/2011 - 01:58 Kur’an’ınTevhid Felsefesi

n

11/07/2011 - 03:04 Kur'an'ı sen de oku,anla ve yaşa!

n

06/06/2011 - 02:34 Kur’an’ın değerleri ve onların sıra düzeni

n

14/02/2011 - 16:28 Sahabenin Kur'an'ı öğrenme ve öğretme gayretleri

n

17/01/2011 - 14:37 Kur’an’ın Öngördüğü Model Mü'min

n

02/12/2010 - 17:03 Kur’an ve Hikmet Peygamberi

n

02/12/2010 - 16:10 Son Elçi ve Son Mesaj HZ.Muhammed ve Kur'an-ı Kerim

n

15/10/2010 - 18:42 Kur’an hayatımızın neresinde?

n

10/08/2010 - 14:58 Düşünmek Kur'anın Emri

n

28/04/2010 - 11:55 İlk muhatabının dilinden Kur’an

n

21/01/2010 - 10:31 Kur’an’ın Işığında Sorumluluk Duygusu ve Davranış Bilinci   

n

20/01/2010 - 10:54 Allah’a Tevekkül… AMA NASIL?

n

06/07/2009 - 15:11 Günlük Hayatımızda Kuran

n

06/07/2009 - 15:07 Kuran'i Kerimi Okuyanlar

n

04/05/2009 - 14:45 Kuran'i Kerimi Okuyanlar

n

04/05/2009 - 14:35 Kur'anla Bağlantı İçinde Olmak

n

21/03/2009 - 10:19 Kur'an'ı Nasıl Okuyalım ?

n

19/03/2009 - 15:17 Ashabın Kur'ân'ı Ezberleme ve Yazmadaki Gayretleri

n

31/12/2008 - 17:28 Kuran'ın Öngördüğü İdeal Aile - 2

n

10/11/2008 - 22:21 Kuran'ın Öngördüğü İdeal Aile - 1

n

27/04/2008 - 00:12 Elmalılı M.Hamdi Yazırın Müteşabih Ayetleri Anlamaya Katkısı

n

13/03/2008 Kur'anla Canlı Bir Bağlantı İçinde Olmak

n

08/03/2008 - 22:12 Oryantalizmden  Etkilenenler Kur'an'ı Kerimi Anlayamazlar  

n

08/03/2008 - 22:02 İ'cazul Kur'an İlmi

n

06/03/2008 - 00:50 Usul-Ü Tefsir
 

Site İçi Arama

  23.03.2019

17 Recep 1440

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Azab size gelip çatmadan evvel, Rabbinize yönelip-dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.

( Zumer suresi - 54)

Bir Hadis

Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

“Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak yemeğin bereketine vesile olur.”

(Sünen-i Ebû Dâvud)

Bir Dua

Bismillahirrahmanirrahim

"Rabbim, bana salihlerden (olan bir çocuk) armağan et."

Hz. İbrahimin duası (Saffat Suresi 100)

Hikmetli Söz

İnsanları iki şey mahveder:

Fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.
Yazarlar

Canlı yayın

İslam Ansiklopedisi

  Tasarım : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com