Ana Sayfa   |   Görüntülü Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Araştırmaları   |  İlmi YAZILAR   |  Aile Eğitim Yazıları   |  Çocuk Eğitimi Yazıları   |  Yazarlar  |  İletişim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayatı (s.a.v)

İnsanı Tanımak (Radyo)

Tv Programları

Seminer ve Konferans

Kısa Dersler

Özel Konular

Fıkhi Konular

Aile Eğitim Seminerleri

Foto Galeri

Üyelik Girişi

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz Üyelik
Şifremi Unuttum

Güncel Videolar

Eğitimcilere ÖZEL
Gazze Duası
Gençlerle İletişim (Günışığı- Reşitpaşa​)
Uyumlu Evlilik Yöntemi (Bulgurlu)
İmanın Anlamı ve Aşamaları (İkitelli / M.Akif)

Namaz Vakitleri

Sayaç

Sayac
Tekil (Bugün) 2982
Toplam 12677915
En Fazla 16179
Ortalama 2442
Üye Sayısı 1162
Bugün Üye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Hz. Peygamber ve Çocuk Sevgisi

Peygamberini rehber edinen toplumlar, dünya hayatındaki işlerinde ve yaşantılarında huzuru, sükûnu elde etmişler (En’am, 48);
28/04/2010

Peygamberlerin gönderiliş amaçlarına ve üstlendikleri sorumluluklara bakıldığında; ilahî mesajın ulaştırılmasından tutun da uyarma, müjdeleme, toplumdaki yanlışlıkları ortadan kaldırma, insanlara rehberlik etme, hislerine mağlup insanları memnun etme, nazari kaidelerin yanı sıra pratik değerleri öğretme, hayatlarına yön verme vb... birçok hususta görevler yerine getirdikleri görülecektir. Peygamberini rehber edinen toplumlar, dünya hayatındaki işlerinde ve yaşantılarında huzuru, sükûnu elde etmişler (En’am, 48); bunun aksine davranış sergileyen, peygamberini yok sayan, onun rehberliğine kulak vermeyen toplumlar ise helaklerle, yıkımlarla (Enbiyâ, 41)tarih sahnesindeki yerlerini almışlardır. Anlaşılan odur ki Allah, peygamberler göndermek suretiyle insanlara sürekli yardımda bulunmuştur.

Peygamberler silsilesinin son halkası Efendimiz (s.a.s.)’in hayatında gerek peygamber, gerekse bir beşer olması açısından bizler/insanlık için sayısız örnekler vardır. Çünkü Kur’an-ı Kerim: “Andolsun ki, Rasulüllah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir." (Ahzâb, 21)ifadesiyle bu gerçeği vurgulamaktadır. Aynı zamanda insanlar peygambere uymakla, imani noktadaki kararlılıklarının ve Yaratıcı’ya karşı olan sevgilerinin en bariz örneklerini sergileyip O’ nun affına ve bağışlamasına talip olmuşlardır: “(Rasulüm!) De ki : Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuzki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir." (Âl-i İmrân, 31)

Çocuklarımız ve gençlerimiz kuşku yok ki, bizler için vazgeçilmez değerlerdir. Onların çok kıymetli ve değerli olması hayatlarının her aşamasında üzerlerine titrememizi gerektirir. Çünkü nesillerimiz bizler için geleceğimizin teminatı, değerlerimizin mirasçısı ve öngördüğümüz yarınların sahipleridir. Sadece bu saydıklarımız sebebiyle değil, her şeyden önce bir insan olmaları yönüyle de onlara özel bir önem vermemiz gerekir. Hele günümüz dünyasında yaşanan buhranlar, sevgi yoksunluğu içerisinde, zamanımızın tamamını onlara ayırsak yine de yetersiz gelecek gibi görünmektedir. Çünkü UPSAM ( Uluslar arası Politik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından 17şehir merkezinde yapılan bir araştırma, durumun vahametini ortaya koymaktadır: “Sınav kaygısı, gelecek kaygısı, ailede, okulda şiddet sebebi ile gençler kendilerini anlayacak kişileri bulmakta zorlanmaktadırlar. % 72’si sigara içtiğini, % 66’sı alkol kullandığını, % 26’sı uyuşturucu kullandığını, % 65’ibir kere denediğini , %46’sı kendisine zarar verdiğini, % 71’i okuldan kaçtığını, % 64’ü disiplin cezası aldığını ifade etmektedir. Bu sayısal durum, çocuklarımız ve gençlerimizin, “bizi anlayın, bize ilgi duyun" çığlıklarının rakamsal yansımalarıdır. (Diyanet Aylık Dergi , sayı, 193,Ocak 2007) Her şeyden evvel Hz. Peygamber: “Hiçbir çocuk yoktur ki İslam fıtratı üzere doğmuş olmasın." sözüyle, sadece dinî kimliği ortaya koymaktan öte, çocukların doğuştan olan masumiyetlerinin ilgi/alaka ile geliştirilmesini ifade etmeye çalışmış olsa gerektir. Bu sebeple sevmek ve sevilmek ihtiyacında olan temiz fıtrata sahip çocuklara; temiz olanla olmayanı, güzel olanla çirkin olanı, doğal olanla yapmacık ve sahte olanı ayırt edebilmeleri için ilgimizi, alakamızı, sevgimizi vermeliyiz .

Belirtmiş olduğumuz bu ilgisizlik ve alakasızlıkların aksine , yukarıda ifade ettiğimiz birçok noktada olduğu gibi, Hz. Peygamber’in hayatında çocuklara bakış ve davranışları ile ilgili güzel örnekler mevcuttur. Öncelikle Efendimiz (s.a.s.), genellikle, insanlık adına insana bakışta genel prensip ortaya koyarak: “Küçüklerimize acımayan, sevgi şefkat göstermeyen; büyüklerin hakkını tanımayan, saygı göstermeyen bizden değildir." (EbûDâvud, Edeb, 58) sözüyle zihinleri inşa etmiştir. Sonraki aşamalarda ise bizzat uygulamaları ile ashabına bu düşüncenin örneklerini sergilemiştir. Özellikle torunları Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’e göstermiş olduğu sevginin örnekleri kaynaklarımızda mevcuttur ki , âdeta toplumumuz da çocuklara geleneksel anlamdaki bakışın yanlışlığını ortaya koymaktadır.

Hz. Peygamber bir gün torunu Hasan’ı sevip bağrına basarken yanında Akra İbni Hâbis bulunuyordu. Akra: “Benim on tane çocuğum var, onlardan hiçbirini öpmedim." dedi. Hz. Peygamber (s.a.s.) ona hayretle bakıp: “Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz." (Buhârî,Edeb, 18) buyurarak merhamet ve sevgi hissinden yoksun bırakılan çocukların insani vasıflarının eksik kalacağını beyan etmektedir. Benzer şekilde Hz. Peygamber’in huzuruna gelen bir grup: “Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" diye sordular. Peygamberimiz: “Evet" buyurdu. Onlar: “Fakat biz, Allah’a yemin ederiz ki onları öpmüyoruz." dediler. Bunun üzerine âlemlerin Efendisi : “Allah sizin kalplerinizden merhamet duygusunu çıkarıp almışsa ben ne yapabilirimki!" (Müslim, Fezâil, 164) buyurmak suretiyle, sevgi, muhabbet pınarları kuruyanların halini insanlığın nazar-ı dikkatine sunmuştur.

İlahî Kelam: “Servet ve oğullar (evlatlar), dünya hayatının süsüdür." (Kehf, 46), “Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun." (Tahrim, 6) ifadelerini bildirirken âdeta insana: “Sahip olduğun değerlerin kıymetini bil ve bunlara karşı sorumluluğunu yerine getir." çağrısını yapmaktadır. Başta anne-baba ve yakınlar olmak üzere çocuklar toplumun elinde birer emanettirler. Bu emanete riayet de onların, beden ve ruh sağlığının geliştirilmesi, iyi bir eğitim ve öğretimden geçirilmesi, ahlaken olgunlaşması, şahsiyet sahibi olarak yetiştirilmesiyle gerçekleştirilecektir. Gönlümüzü ve ellerimizi Yaratıcımıza açtığımızda:“Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla."(Furkan, 74) dua nağmeleri dile getirildiğinde, inancı ve yaşayışıyla iyi, erdemli eşler ve çocuklar hepimizin ortak temennisi ve dileğidir.

Hz. Peygamber’in bizlere öğrettiği en temel prensiplerden biri de kuşkusuz çocuklar arasında eşit davranma hissiyatıdır. Efendimiz’in yanında oturan bir adamın oğlu geldi. Adam onu öperek dizine oturttu. Az sonra küçük bir kızı daha geldi. Adam onu önüne oturttu. Bunun üzerine Hz. Peygamber: “Bunların ikisini bir tutsana!" diye adamı uyardı. Evlatlar arasında eşitlik ilkesini: “Allah’ tan korkunuz; çocuklarınız arasında adaletli davranınız ."(Müslim, Hitâb, 13) sözüyle bildirmektedir.  Hiçbir suretle evlatlarımızı yetiştirirken, onlara birtakım imkânları sunarken ve onları sahip olduklarımızdan  özellikle mal paylaşımı konusunda paydaş kılma hususunda bu sözü kulak ardı etmememiz gerekir. Daha gelişim çağında bu olumsuz duyguyu çocuklarımıza aşıladığımız takdirde, birlikteliğin değil ayrımın tarafı olarak onları yetiştirmiş oluruz ki, uzun soluklu yaşamda bu durum müspet sonuçlar doğurmaz. Şu çağrıyı hiçbir zaman unutmamalıyız: “Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır; Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır."(Teğabun, 15) Çocuklarımıza edep / adap, gerekli olan sevgi, şefkat ve merhamet duygusunu aşılarken ebeveyn ve toplum rehberliğinden onları mahrum bırakmayalım.

 

Bu yazı 3746 defa okunmuştur...

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

n

08/03/2021 - 08:16 HZ. PEYGAMBER’İN (S.A.S.) TERBİYESİNDE YETİŞEN ÇOCUKLAR

n

02/10/2017 - 05:40 ÇOCUĞA İBADETİ SEVDİRMEK

n

06/10/2016 - 03:37 BEN OKULA   BAŞLIYORUM

n

07/05/2015 - 04:01 ÇOCUKLARIMIZA İBDET BİLİNCİ KAZANDIRMAK

n

01/09/2014 - 03:32 ÇOÇUKTA SORUMLULUK DUYGUSUNUN GELİŞTİRİLMESİ

n

04/07/2014 - 04:11 Çocuk ve Disiplin                       

n

09/06/2014 - 11:20 ÇOCUKLA SAĞLIKLI İLETİŞİM   

n

04/10/2013 - 05:21 Çocuğun İbadet Hayatına Alıştırılması

n

02/04/2012 - 04:33 Mum ışığında televizyon seyretmek

n

31/01/2012 - 02:09 Küçük bir canı huzur iklimiyle tanıştırmak

n

12/10/2011 - 02:07 Çocuk Sevgisi

n

13/07/2011 - 03:33 Genç Dediğin Böyle Olur

n

24/01/2011 - 13:34 Karneler ve Tatile Merhaba

n

24/01/2011 - 13:29 Karne sendromu

n

02/12/2010 - 16:08 Anne ve Babalara 13 ÖĞÜT

n

15/10/2010 - 14:58 Çocukların Dinî ve Ahlâkî Eğitimlerinde Dikkat Edilecek Bazı Hususlar

n

22/06/2010 - 14:19 Anne ve Babalara Tatil Önerileri

n

22/06/2010 - 14:15 Karneler ve Tatile Merhaba   

n

28/04/2010 - 11:11 Hz. Peygamber ve Çocuk Sevgisi

n

25/03/2010 - 14:51 Çocuk Kalbi Ve Kur'an

n

27/07/2009 - 16:33 Çocuğumuza Ramazanı Yaşatmak

n

04/05/2009 - 15:46 Çocuklarımızı Duaya Nasıl Alıştırabiliriz? 

n

04/05/2009 - 15:41 Çocuklar Neden Yalan Söyler?

n

11/03/2009 - 13:55 Öyle Çocuklar Yetiştirmek   

n

11/03/2009 - 13:52 Çocuklarda İnatlaşma İle Başaçıkmanın Yolları   

n

11/03/2009 - 13:51 Çocuklarda Alt Islatma:Bir Uyum ve Davranış Bozukluğu

n

11/03/2009 - 13:50 Çocuklarda Çalma: Bir Uyum ve Davranış Bozukluğu 

n

11/03/2009 - 13:49 Çocuklar’da Kekemelik

n

11/03/2009 - 13:48 Televizyon ve Otizm

n

11/03/2009 - 13:47 Çocuklarda Uyum ve Davranış Bozuklukları   

n

11/03/2009 - 13:46 Çocuklarda “Hayır” Dönemi   

n

11/03/2009 - 13:45 Çocuğunuzun Okul Başarısı İçin 

n

11/03/2009 - 13:43 Çocuklarda Namaz Eğitimi Nasıl Yapılmalıdır?   

n

11/03/2009 - 13:41 Ergenlik Kâbusu: Dini Şüphe ve Tereddütler 

n

11/03/2009 - 13:25 Çocuklara Tesir Eden Unsurlar

n

11/03/2009 - 13:24 İslamda Çocuk Eğitimi

n

11/03/2009 - 12:56 Manevi Beslenmesinde Babanın Terbiye Sorumluluğu

n

15/11/2008 - 17:43 Çocuk Zihniyetinin Temel yapıları / a. Egosantrizm

n

15/11/2008 - 17:41 Çocuk Zihniyetinin Temel yapıları / b. Animizm
 

Site İçi Arama

7 Zilhicce 1443 |  06.07.2022

Bir Ayet

Bismillahirramanirrahim

"İnsanlar arasında Allah'ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için Biz sana kitabı gerçeğin, hakkın ta kendisi olarak indirdik. Artık hainlerin müdafaacısı (avukatı) olma."

( Nisa Suresi - 105)

Bir Hadis

ehl İbni Sa'd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre
Hz. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Cennette reyyân denilen bir kapı vardır ki, kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede? diye çağrılır. Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse girmez."Buhârî, Savm 4; Müslim, Sıyâm 166

Bir Dua

“Allah’ım! Harama bulaşmaktansa, helalinle yetineyim. Beni lütfunla (zengin kılarak) senden başkasına muhtaç etme.”

(Tirmizi, Deavât, 110)

Hikmetli Söz

Hiç kimseye hor bakma, İncitme gönül yıkma, Sen nefsine yan çıkma
Mevla görelim neyler, Neylerse güzel eyler...

Canlı yayın

İslam Ansiklopedisi

  Tasarım : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com