Ana Sayfa   |   Görüntülü Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Araştırmaları   |  İlmi YAZILAR   |  Aile Eğitim Yazıları   |  Çocuk Eğitimi Yazıları   |  Yazarlar  |  İletişim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayatı (s.a.v)

İnsanı Tanımak (Radyo)

Tv Programları

Seminer ve Konferans

Kısa Dersler

Özel Konular

Fıkhi Konular

Aile Eğitim Seminerleri

Foto Galeri

Üyelik Girişi

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz Üyelik
Şifremi Unuttum

Güncel Videolar

Eğitimcilere ÖZEL
Gazze Duası
Gençlerle İletişim (Günışığı- Reşitpaşa​)
Uyumlu Evlilik Yöntemi (Bulgurlu)
İmanın Anlamı ve Aşamaları (İkitelli / M.Akif)

Namaz Vakitleri

Sayaç

Sayac
Tekil (Bugün) 2766
Toplam 12677699
En Fazla 16179
Ortalama 2442
Üye Sayısı 1162
Bugün Üye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

AİlEDE

Merhamet ve

Merhametsizliğin

Yansımaları

Yaşama tutunmaya çalışan insan yavrusu, kendisini ve çevresini tanımaya yönelik çabalarında anne baba başta olmak üzere aile bireylerinden gelecek yardımlara ihtiyaç duyar.
19/01/2016

MerhaMet, insani özümüzü en çok besleyen ve gürleştiren değerlerin başında gelir. Öyle ki, insan olmakla merhametli olmak arasındaki ilişki denizle su arasındaki ilişki kadar yaşamsaldır. Nasıl ki su olmadan denizin varlığından söz edilemezse, merhamet sahibi olmayan insanın da varoluş amacına uygun bir yaşam sürdüğünden bahsedilemez. İnsan açısından merhamet, hava ve su gibi yaşamsal bir ihtiyaç olmanın yanı sıra, toplumsal açıdan da insanca bir yaşamın temelini oluşturur. Çünkü insan, doğası gereği toplumsal bir varlıktır ve onun insani potansiyellerini koruyup geliştirebilmesi için çevresinden gelecek desteklere ihtiyacı vardır. İnsan, doğumundan itibaren yakın ve uzak çevresindeki kişiler tarafından sevildiğini ve onaylandığını hissetmek, daha da önemlisi bunu somut eylemleriyle görmek ve göstermek ister. Bu sevgi ve onay ihtiyacı o kadar önemlidir ki, çoğu zaman beslenme ve barınma gibi temel biyolojik ihtiyaçların bile önüne geçer.

İnsan, sevme ve sevilme gibi temel değerleri öncelikle ailede öğrenir. Aile, doğumundan itibaren yaşama tutunabilmesini sağlayacak imkânların oluşturulması konusunda bireyi destekleyen kurumların başında gelir. Dolayısıyla, birey açısından ailede kazanılmayan tutum, davranış ve alışkanlıkların yaşamın sonraki yıllarında telafisi neredeyse imkânsızdır. Böylece aile, temel değerlerin kazandırılması bakımından, bireyin yaşamında başka kurumlar tarafından karşılanması mümkün olmayan işlevlerin yerine getirilmesine aracılık eder. Merhamet de, ailede bireye kazandırılması gereken değerlerin başında gelir. Değerlerin aktarılmasında ebeveynlerin söz, tutum, davranış ve alışkanlıkları çocuğun dünyasında önemli izler bırakır. Çevresindeki bireyleri taklit ederek yaşama tutunmaya çalışan insan yavrusu, kendisini ve çevresini tanımaya yönelik çabalarında anne baba başta olmak üzere aile bireylerinden gelecek yardımlara ihtiyaç duyar. Anne karnından başlayarak içinde doğup geliştiği ortamda sevgi, şefkat ve merhamet hisleriyle kucaklanan bireyin dünyasında benzer duyguların gelişip filizlenmesi kaçınılmazdır. Bu yüzden merhametli bireylerden oluşan ailelerin yetiştireceği çocuklar da merhametli olacak ve onlar da bir gün anne baba olduklarında çocuklarını benzer duygularla donatmayı başarabilecek, nihayet toplumsal huzur, mutluluk, refah ve kalkınmanın önü açılmış olacaktır.

Merhametin eksik olduğu ya da hiç olmadığı ortamlarda yetişen çocuklar ise, başta kendisi olmak üzere yakın ve uzak çevresindeki bireylerle ilişkilerinde mutluluk ve esenlik yerine huzursuzluğun, sevgi ve şefkat yerine kin ve nefretin habercisi, hatta hazırlayıcısı olacaktır. Böylece merhametsizliğin egemen olduğu ortamlarda yetişen bireyler tutum ve davranışlarında sevgi dili yerine kin ve nefret dilini kullanacak, nihayet çevresindeki bireylerle barışık olmak yerine çatışmayı tercih edecektir. Merhametsizlik potansiyelini açığa çıkaracak etkilere sahip bir toplumsal çevrede yetişmek durumunda kalan çocuklarda görülen davranış bozukluklarının başında saldırganlık gelir. Erken yaşlardan itibaren şiddete maruz kalan ya da kendisi maruz kalmasa da şiddet dilinin hâkim olduğu bir ortamda büyüyen çocuğun dünyasında zamanla saldırganlık içeren tutum ve davranışlar normalleşerek meşruiyet kazanmaya başlayacaktır. Günümüzde özellikle çocukların gündemini işgal eden bilgisayar oyunları yoluyla şiddet içerikli sahnelerin yaygınlık kazanması ve bu tür görüntülerin özellikle görsel medya içeriklerinde gittikçe daha fazla yer bulması, çocuklar açısından ciddi riskleri beraberinde getirmektedir. Dünyamızın ve ülkemizin her geçen gün içine sürüklenmeye çalışıldığı şiddet sarmalında, çocukların bu tür zararlı içeriklerden korunmasında anne babaların onları bilinçlendirmeye yönelik çabaları son derece önemlidir.

Gelişim psikolojisinin verilerine göre, istenmeyen bir davranışın ortadan kaldırılmasında, söz konusu davranışı yasaklamak yerine, çocuğun dünyasında istenen bir davranışı ikame etmeye çalışmak gerekir. Bu durumda arzu edilen davranışın zamanla geliştiği, kaçınılması istenen davranışın ise ortadan kaybolduğu görülecektir. Bu bağlamda, anne babalar açısından kendilerini çocukların dünyasında görünür kılmaya çalışmak, onların davranışları üzerinde yönlendirici olabilmenin etkili bir yoludur. Zira pek çok değer, yaşamın ilk yıllarında ebeveynler taklit edilerek öğrenilir ve sonraki yaşlarda bu süreçte benimsenen rol davranışlar tekrarlanarak pekiştirilir. Bu tür olumlu transferler çocuğun yetişkinlerin dünyasını, dolayısıyla içinde yaşadığı toplumsal çevrenin değer, norm ve alışkanlıklarını öğrenip içselleştirmesi bakımından vazgeçilmez değerdedir.

Ebeveynlerin kendilerini çocuklarının dünyasında görünür kılmaya çalışmalarının pek çok yolu olmakla birlikte, bunlar arasında belki de en önemlisi rol model davranışları ortaya koyabilmektir. Elbette anne babaların her konuda çocuklarına örnek olacak yeterliklere sahip olmaları beklenemez. Bu nedenle yetişme çağındaki çocuklarıyla birlikte anne babaların da desteklenmeleri gereken yönlerini fark etmeleri gerekir. Ancak çocukların anne-baba davranışlarını örneklendirirken, özellikle çelişki ve tutarsızlıklar karşısındaki farkındalıklarının yüksek olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla çocuklarını şiddet içerikli tutum ve davranışlardan uzaklaştırmaya çalışan anne-babaların öncelikle kendi dünyalarından bu tür ilgi ve alışkanlıkları çıkarmaları gerekir. Çocuklarıyla birlikte onların yaşına uygun olmayan saldırganlık, şiddet ve korku içerikli yayınları izleyen, çevresiyle kurduğu ilişkilerde şiddet içerikli mesajlar gönderen, hatta filli şiddet uygulayan bireylerin çocuklarına bu konuda olumlu rol model oluşturmaları elbette beklenemez. Bu yüzden her zaman olduğu gibi anne-babalar açısından da çocuk eğitimine öncelikle kendini ıslah ile başlamakken geçerli yol olsa gerektir. Zira ancak her biri iyi eğitimli bireylerden oluşan ailelerin oluşturduğu toplumlar, topyekûn barış ve huzura giden yolda birlikte yürümeyi başarabileceklerdir.

Bireylerinin toplumsal uyum ve entegrasyonunu sağlayacak aile kurumunu güçlendirmeyi başaramayan toplumların ise istiklal ve istikbali tehlikede demektir.Bu nedenle, çocuklarına doğumundan itibaren merhametli olmayı öğreterek merhametli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan ailenin, temel ahlaki değerler üzerine kurulu toplumsal politikalarla desteklenmesi gerekir. Çünkü merhametli insan yetiştirme düzeni bakımından toplumların risk algısı her geçen gün artmakta ve bu risklerin yönetimi gittikçe zorlaşmaktadır. Kitle iletişim araçlarının saldırganlık, düşmanlık, ayrımcılık, öfke, korku, şiddet gibi duygu ve davranışları istismar eden denetimsiz içeriklerle yüklü olması ve radyo, televizyon, internet, akıllı telefonlar gibi yollarla bu tür içeriklerin yaygınlaşarak bozucu işlev ve rollere aracılık etmesi, özellikle sosyalleşme sürecinin erken evresindeki çocuklar açısından söz konusu risklerin başında gelmektedir. Böylece günümüzde bireysel ve toplumsal sağlık açısından çevresel tehditlere açık hale gelen çocuklar, merhamet potansiyellerini açığa çıkartıp geliştirebilme konusunda temel değerlerle ve toplumsal politikalarla güçlendirilmiş ailelerden gelecek desteklere her zamankinden çok ihtiyaç duymaktadır.

 

Doç. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU / DİYANET AYLIK DERGİ

 

Bu yazı 2121 defa okunmuştur...

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

n

02/10/2017 - 04:58 ANNE BABAYA  İHSANDA BULUNMAK

n

03/07/2017 - 03:56 EVLİLİKTE AİLE İÇİ SAĞLIKLI İLETİŞİM

n

19/04/2017 - 03:19 NESİL EMNİYETİ

n

17/04/2017 - 03:46 ÇOCUKLARIMIZA Peygamberimizi sevdirmek 

n

07/11/2016 - 12:41 EVLİLİKTE GEÇİMSİZLİĞİN NEDENLERİ

n

18/10/2016 - 02:12 EŞLER ARASINDAKİ GÜZEL GEÇİMİN FORMÜLÜ

n

22/09/2016 - 11:13 DEVREDİLEMEZ SORUMLULUK: ANNE BABA OLMAK

n

10/08/2016 - 01:08 AİLENİN TEMEL KURALLARI

n

14/06/2016 - 11:52 Boş Vakit mi Dediniz?

n

07/06/2016 - 03:26 AŞINDIRILAN DEĞERLERİMİZ: ÂİLE MÜESSESESİ

n

02/05/2016 - 12:28 EVLİLİK ÖNCESİ VE NİŞANLILIK

n

01/02/2016 - 11:27 EVLİLİK AKDİ: NİKÂH

n

19/01/2016 - 04:31 AİlEDE Merhamet ve Merhametsizliğin Yansımaları

n

04/01/2016 - 11:53 EVLİLİK ANLAYIŞI VE EVLİLİĞİN FAYDALARI

n

01/12/2015 - 03:19 GENÇ SAHABELER

n

20/11/2015 - 10:37 Kardeş kıskançlığı

n

08/08/2015 - 10:33 Çocuk Eğitiminde Anne ve Baba Nasıl Davranmalı

n

22/06/2015 - 03:09 Z E K Â T

n

19/06/2015 - 04:26 ORUÇ

n

08/06/2015 - 12:07 KUR’AN’A GÖRE HZ. PEYGAMBER’İN (s.a.s.) GÖNDERİLDİĞİ TOPLUMDA AİLE

n

16/12/2014 - 02:10 AİLEDE ÇOCUĞA DİN EĞİTİMİ VERİLMESİ

n

24/10/2014 - 04:11 ANNE-BABANIN ÇOCUĞA YAKLAŞIMI

n

05/05/2014 - 12:46 İSLÂMA GÖRE ÇOCUK YETİŞTİRMEK

n

09/04/2014 - 12:29 ANNE-BABA-ÇOCUK ÜÇGENİ

n

04/10/2013 - 05:33 Hz. Meryem: Mabede Adanmış  Bir Hayat

n

16/07/2013 - 12:58 TELEVİZYON, BİLGİSAYAR VE İNTERNET KISKACINDA ÇOCUK

n

19/06/2013 - 03:03 Okul Öncesi Çocukların Din Eğitiminde Peygamberî Metot

n

20/05/2013 - 04:03 KUR’AN ŞİFADIR

n

28/01/2013 - 01:38 Ben seninle “Biz” olmak istiyorum

n

22/11/2012 - 10:25 Çocuk eğitiminde ailenin önemi

n

05/10/2012 - 02:43 Anne baba neyler, çocuğunu televizyon eğler

n

03/09/2012 - 04:04 Temelleri sarsılmakta olan bir sığınak: Aile

n

13/07/2012 - 11:11 Oruç Tutanlar Nerede?

n

26/06/2012 - 04:07 Nezaket Dersi

n

05/06/2012 - 12:06 Evlilik ve Aile Kurumu -2-  

n

16/04/2012 - 12:10 Anne ve Babalara Üç Nasihat  

n

16/04/2012 - 12:05 Evlilik ve Aile Kurumu 1

n

02/04/2012 - 05:59 İslâm’da Anne hakkı

n

05/09/2011 - 03:17 Kur’an-ı Kerim’den aile örnekleri

n

17/08/2011 - 01:29 Sünnet-i seniyye ve hadis-i şeriflerden kültürümüze yansıyan komşuluk öğretileri

n

13/07/2011 - 11:10 İletişimin dili: Selam

n

20/06/2011 - 02:41 Adanmışlık Ruhu ve Gençlik

n

06/06/2011 - 02:19 Şahsiyet/kişilik inşası ve değerler

n

11/04/2011 - 11:06 SEKAM: Aile S.O.S veriyor

n

28/02/2011 - 13:43 Hz Muhammed'in Aile İçindeki Örnek Davranışı  

n

14/02/2011 - 13:01 Aile ve Geçimle İlgili Kulaklara Küpeler

n

17/01/2011 - 14:35 Toplumsal Duyarlılık ve Sorumluluk Anlayışının İslâmî Temelleri

n

06/01/2011 - 16:26 Unutulmaya yüz tutan değerlerimizden SILA-İRAHİM

n

06/01/2011 - 16:09 Evlilik ve Aile Hayatı Bir İbâdettir

n

02/12/2010 - 17:39 Toplumsal Çöküşte Kötü Ahlâkın Rolü

n

25/03/2010 - 14:58 HZ. Peygamber'in Gençliğe verdiği önem

n

21/01/2010 - 09:58 Sünnet'te Nikah Mehir  Çeyiz ve Düğün

n

06/07/2009 - 14:55 Aile İlişkilerinde Hz. Peygamber’in Örnekliği

n

04/05/2009 - 14:12 Aile Sorumluluğu

n

09/04/2009 - 09:58 Aile İçi İletişimde Altın Kurallar

n

29/05/2008 - 21:37 Peygamberimizin Gençliği
 

Site İçi Arama

7 Zilhicce 1443 |  06.07.2022

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Onlara, "Allah'ın indirdiğine (Kur'an'a) ve Peygamber'e gelin" denildiğinde onlar, "Babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter" derler. Peki ya babaları bir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı?


( Maide Suresi - 104)

Bir Hadis

Ebû Yahyâ Suheyb İbni Sinân radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre
Hz. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Mü’minin durumu gıbta ve hayranlığa değer. Çünkü her hâli kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece mü’minde vardır: Sevinecek olsa, şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir belâ gelecek olsa, sabreder; bu da onun için hayır olur.”Müslim, Zühd 64

Bir Dua

Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur

“Güzel ve bereket dilekleriyle dolu, ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşürmediğimiz, vazgeçemediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamdediyoruz ey Rabbimiz!”

(Buhârî, Et’ıme, 54)

Hikmetli Söz

Sıradan otlar bir ayda
yetişir. Fakat kırmızı
gül, ancak bir yılda
yetişir.

Canlı yayın

İslam Ansiklopedisi

  Tasarım : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com