Ana Sayfa   |   Görüntülü Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Araştırmaları   |  İlmi YAZILAR   |  Aile Eğitim Yazıları   |  Çocuk Eğitimi Yazıları   |  Yazarlar  |  İletişim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayatı (s.a.v)

İnsanı Tanımak (Radyo)

Tv Programları

Seminer ve Konferans

Kısa Dersler

Özel Konular

Fıkhi Konular

Aile Eğitim Seminerleri

Foto Galeri

Üyelik Girişi

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz Üyelik
Şifremi Unuttum

Güncel Videolar

Eğitimcilere ÖZEL
Gazze Duası
Gençlerle İletişim (Günışığı- Reşitpaşa​)
Uyumlu Evlilik Yöntemi (Bulgurlu)
İmanın Anlamı ve Aşamaları (İkitelli / M.Akif)

Namaz Vakitleri

Sayaç

Sayac
Tekil (Bugün) 1402
Toplam 11426295
En Fazla 16179
Ortalama 2356
Üye Sayısı 1155
Bugün Üye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Dünyevileşme

İnsan, dünyası içinçalışacak fakatahiretiniunutmayacaktır.Çünkü ebedi mutlulukinsan için en büyükgayedir. Dünyaya aşırıdüşkünlüktenkaçınılacak, AllahRasûlü ve ashabınınbu konudaki hayattarzları örnekalınacaktır. Büyük birhastalık olan dünyahırsından uzakdurmak lâzımdır
19/03/2009

   Gözümüzü açıp yeryüzüne baktığımız zaman, her yerde bir hareket ve faaliyet görürüz. Gökyüzünde bulunan bütün cisimler; güneş, ay ve yıldızlar gibi her cisim hareket halindedir. Yeryüzüne baktığımızda da akan seller, dalgalanan deniz ve toprakla bütünleşen her canlı hareket halindedir.

    Hal böyle iken, yaratılmışların en değerlisi olan insan,bu hareketlilik karşısında kayıtsız kalamaz, kalmamalı ve çalışmak mecburiyeti duymalıdır. İnsan dünyası için çalışacak, ahireti için de hazırlanacaktır. Çünkü dünya vasıta, ahiret ise gaye olmalıdır. Mademki gaye ahirettir, o zaman dünya çalışmasında ahretini unutmayacak ve ölçüyü kaçırmayacaktır. Ama bilinmelidir ki; dünya hayatı olmadan ahireti kazanmak çok zordur.Çünkü dünya vasıta ise, bu vasıtadan faydalanan daha emin ve daha hızlı olarak gaye olan ahirete ulaşır. Bu vasıtanın terki, yolumuzu uzatır ve işimizi güçleştirir.

  Bazı kimseler ahiret hayatının gaye olduğunu unutuyor,çalışmalarında dünyayı gaye haline getiriyorlar. Sadece dünya için çalışan, manasını kaybeden bir hayata sürükle-nen insan, dünyası uğruna ahiretini heba etmiş, ibadetle-ri bırakıp gayeyi vasıtaya feda etmiş olur.

   Halbuki yaşayan her insan, hayatî ihtiyaçlarını temin ve ahiretin tarlası olan dünyasını kazanmak mecburiyeti duymaktadır. Fakat bu çalışmasında dikkat edeceği en büyükhusus aşırıya kaçıp dünyevîleşerek hırs denen hastalığın pençesine düşmemeye özen göstermektir. Dünyevî hırs basit bir şeyin elde edilmesine aşırı düşkünlük göstermek ve kalbini ihtirasların peşine takmaktır. Hırs; dünyevî hevesle-re çok fazla meyletmeye sebep olur.

     Ukbe b. Amir anlatıyor: Rasulullah (s.a.s.) Uhud Savaşından sekiz sene sonra (sanki ölü ve diri herkese veda ediyormuş gibi) Uhud’da şehit olanlara dua ettikten sonra min-bere çıktı ve şöyle hitap etti: ”...Ben, Allah’a şirk koşmanızdan değil, dünya malına dalıp, ahireti unutmanızdan korkuyorum.”(Buhari, 578)

    Aslında İslâm dini dünyada çalışmayı teşvik etmiştir. Çalışmanın ibadet olduğunu kabuleden din yine İslâm’dır. Hatta İslâm dini, paraya sahip olmayı değil, paraya kul olmayı ve ona taparcasına bağlanmayı yasak kılmıştır. Çünkü dünyaya ve dünyalıklara aşırı bağlanmak in-sanı helâke götüreceği bir gerçektir. Halbuki insan, dünyayı kalbine sızdırmaz, elinde tutarsa, ondan vasıta olarak faydalanırsa, malı arttıkça şükrünü artırıp ibadetine devam ederse, bu dünyalık kötü olmaz, bilâkis gaye olan ahiret için bir yatırım olur.

    Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Ke-rim’de: “Allah’ın sana verdiği maldan harcayıp ahiret  yurdunu ara. Dünyadan nasibi de unutma. Allah’ın sana ihsan ettiği gi-bi sen de (insanlara sadaka vererek) ihsanda bulun. Yeryüzünde fesat arama. Çünkü Allah fesatçıları sevmez.” buyurmaktadır.(Kasas, 77)

     Görülüyor ki; Allah Teâlâ ihsan ettiği şeylerde ahiret yurdu-nu aramamızı emredip, dikkatimizi “dünyadan nasibini unutma” emri ile çekmekte, fakat bunu yaparken ahireti de asla unutmamamızı emretmektedir. Çünkü dünyaya aşırı bağlanarak dünyevîleşen insan, hırs denen dünya hastalığına yakalanacağını unutmamalıdır. Hırs, zillet kapısının anahtarıdır. Dünya hırsı insanın helâk olmasına vesile olur. İnsan dünya için çalışırken, dünya ve ahiret dengesine son derece dikkat etmelidir. 

     Amr b. Avf el-Eş’ari anlatıyor: Rasulullah (s.a.s.) Ebu Ubeyde b. EI-Cerrah’ı cizye toplamak için Bahreyn’e gönderdi. Ebu Ubey-de cizyeyi toplayıp Medine’ye geldi. Ensar, Ebu Ubeyde’nin geldiğini duyunca, Rasulullah(s.a.s.)‘la beraber sabah namazını kıldılar ve Rasulullah (s.a.s.) namazı bitirip de mescidden çıkınca, onun yolu üzerinde bekleyip bir şeyler vermesini ima ettiler. Rasulullah (s.a.s.) onları bu vaziyette görünce tebessüm etti ve: “Ebu Ubeyde’nin Bahreyn’den getirdiği malın haberini aldığınızı zannediyorum” buyurdu. Ensar: Evet Ya Rasulallah dediler.” O zaman Resulullah (s.a.s.): “Öyleyse müjde, sizi sevindirecek şeyi alacaksınız. Aslında ben sizin fakir düşmemizden değil, zenginleşip dünya malına aldanmanızdan ve helâk olmanızdan korkarım. Nitekim sizden öncekiler dünya malına daldılar ve helâk oldular” buyurdu. (Buha-ri, Müslim; Terğib, 5/141)

    İnsan dünyaya ve dünyalık için çalışırken, bunun sonu olmadığına inanacak ve nihayetinde ölümün olduğunu düşünecektir. Ölümün hakikat ve gerçek olduğuna inanan insanın dünyevîleşmesi en büyük tehlikedir.Ölümün ne zaman ve nerede olacağı bilinmediğine göre her an ölüme hazırlıklı olunmalıdır.Servetin, paranın ve pulun geçmeyeceği o büyük hesap günü var oldukça, insan çok iyi düşünmeli ve dünyeviliklere nasıl bağlanabileceğini iyice tefekkür etmelidir.

     İnsan, dünyası için çalışacak fakat ahiretini unutmayacaktır.Çünkü ebedi mutluluk insan içinen büyük gayedir. Dünyaya aşırı düşkünlükten kaçınılacak, Allah Rasulü ve ashabının bu konudaki hayat tarzları örnek alınacaktır.Büyük bir hastalık olan dünya hırsından uzak durmak lâzımdır.Dünya çalışması sırasında ahret dengesini unutmayacaktır ve en önemlisi dünya hayatının sonunun ölümle sonuçlanacağını aklından çıkarmayacaktır. O büyük hesap gününe hazırlıklı olunmalı, Rabbimizin huzurunda mahçup olmamak için tedbir alınmalıdır. Bu tedbirin en önemli unsuru, dünya ve dünyalıklara aşırı bağlanmamak ve ahiret için hazırlanmayı unutmamaktır.

 

Bu yazı 2111 defa okunmuştur...

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ: SALİH VE BAKİ AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENİN ÇALDIĞI İNSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHİDDEN HİDAYETE  NEBEVİ RİSALET

n

12/01/2021 - 11:25 İŞTE TOPLUMUMUZUN HÂLİ BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDİMİZİN HİCRET YOLCULUĞU

n

06/10/2020 - 11:27 ŞEHİTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI İTİBARIYLA İSTİĞFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLİK NEREYE GİDİYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 ŞİMDİ TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMİLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESİNİ YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 ŞEHR-İ RAMAZAN VE SORUMLULUK BİLİNCİ / Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLİMİZE ŞÜKREDEBİLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUĞUN EN GÜZEL KIVAMI: İHSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMİNDE İLİM / Prof. Dr. Şakir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HİCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZİKİR: KALPLERİ DİRİLTEN İKSİR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNELİŞ BİLİNCİNİ TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEVİ ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 İnancı kuşanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Kılmak ve Takva Sahibi İmam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEİZMİ VE ATEİZMİ BESLEYEN ÖNEMLİ BİR FAKTÖR İBADETSİZLİ

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİ MESCİD-İ AKSA VE MÜBAREK ŞEHİR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFİS İLE MÜCADELE CİHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DİNÎ TEBLİĞDE DİL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’İ GÜNÜMÜZ İNSANINA DOĞRU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 İNSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DİN AŞIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DİN GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA DİNİN DOĞRU ANLAŞILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Başından Serçe Geçen Bir Çocuktur  İSMAİL

n

12/07/2017 - 10:42 İNSANLIĞA KARŞI EN BÜYÜK GÜNAH:  FİTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEBİ

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENİYETİ

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEĞİŞEN MAHREMİYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DİNLERİ KİMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADİS İLMİ”NİN İSLÂMÎ İLİMLER ARASINDAKİ YERİ

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERİNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRİKAYA DÜŞENLER GİBİ OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BİR GÜVEN ABİDESİ:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadın Başka Bir Versiyonu: İFTİRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAMİ

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz İslam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VİCDANIMIZIN "Selfie"SİNİ ÇEKEBİLİR MİYİZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Boş Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kişilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaşamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an İkliminde İyiliklerle Dinamik Bir Hayat İnşası

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’İN MESAJINI DOĞRU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Yoğunlaşmış İbadet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NİN PEYGAMBER SEVGİSİ

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLİME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huşu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Alnı Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. ALİ (Ö: 40/660)’NİN KUR’AN-I KERİM ANLAYIŞI

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NİN PEYGAMBER SEVGİSİ

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan-ı İlahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 İlim, Marifet ve Hikmet İlişkisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccın Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasında Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA-İ FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVİH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 Şeytanın Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardeşlik ve Dostluğa Açılan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaşan Sinsi Düşman: Şeytan

n

12/06/2015 - 03:38 İnsanın Temel Bir Zaafı

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERİN BİR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuşanmak

n

27/04/2015 - 12:30 Şiddet Karşısında rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADİSLERİN DOĞRU ANLAŞILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKİP EDİLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümanın Varlıkla İmtihanı

n

23/12/2014 - 04:12 İslami Bakışla Varlık ve Servet Algımız

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHİY İLİŞKİSİ

n

27/10/2014 - 03:06 Sabır-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunması Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 İslam’ın Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan İklimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLETİ TATİL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’İN ADÂLET ANLAYIŞI

n

09/04/2014 - 02:07 BİR YÖNETİCİ OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’ın Korumasını Hak Etmenin Yolu: Sabah Namazı

n

10/02/2014 - 02:47 Değerini Bilemediğimiz İki Eşsiz Nimet: Sağlık ve Boş Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 

n

22/07/2013 - 03:39 Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Asabiyetle Mücadelesi

n

22/07/2013 - 03:33 Şeytanın kardeşleri kimlerdir?

n

18/06/2013 - 05:58 Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Asabiyetle Mücadelesi

n

18/06/2013 - 02:09 Kur’an ayı ramazan ikliminde ‘Oku’ emrinin düşündürdükleri
 

Site İçi Arama

18 Zilhicce 1442 |  28.07.2021

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip-iletir.

( Maide Suresi - 16)

Bir Hadis

Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:

“Kostantiniyye,(İstanbul) muhakkak fethedilecektir.

Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.”

Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 335

Bir Dua

"Rabbimiz şüphesiz biz iman ettik, artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru"

Mü'minlerin Duası (Al-i İmran suresi 16)

Hikmetli Söz

Yapmak istediğimi sakalımın bir teli bile bilseydi, sakalımın o telini hemen koparır ve yakardım.


Canlı yayın

İslam Ansiklopedisi

  Tasarım : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com