Ana Sayfa   |   Görüntülü Dersler   |   Sesli Dersler    |   İlmi Yazilar    |   Yazarlar   |   Sorular ve Cevaplar   |   İletişim   |   Foto Galeriler   |   Ziyaretçi Defteri

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz Peygamberin Hayatı (s.a.v)

Sahabe Hayatı

İnsanı Tanımak (Radyo)

İnsanı Tanımak (Tv)

Tv Programları

Seminer ve Konferans

Özel Kısa Dersler

Özel Konular

Fıkhi Konular

Belgeseller

Aile Eğitim Seminerleri

Aile Eğitim Yazıları

Çocuk Eğitimi Yazıları

Kuran Araştırmaları

Üyelik Girişi

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz Üyelik
Şifremi Unuttum

Güncel Videolar

Dünya İslama Koşuyor
Eğitimcilere ÖZEL
04- Gazze Duası
Avusturalyalı Gencin Müslüman Oluşu
Anne Babaya İtaat
Gençlerle İletişim (Günışığı- Reşitpaşa​)
Ahmet El-Acemi / Dua
Ölüm- 3
Ölüm- 2
Ölüm- 1
Uyumlu Evlilik Yöntemi (Bulgurlu)
İmanın Anlamı ve Aşamaları (İkitelli / M.Akif)

Esma'ül Hüsna

 

Namaz Vakitleri

Sayaç

Sayac
Tekil (Bugün) 2104
Toplam 10114480
En Fazla 16179
Ortalama 2248
Üye Sayısı 1055
Bugün Üye Olan 0
Online Ziyaretci
 

 
İTİKÂF, MANEVİYAT KAMPIDIR
04/07/2014 - 16:00
 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim KUTLAY Hoca ile Ramazan ayının son gününün “ihya” edilmesini konuştuk.

Vuslat Dergisi: Muhterem Hocam, Ramazan ayının son on gününün ihya edilmesi ne demektir? 

Kutlay hoca: Müslüman ihya eridir, Allahın izniyle gönülleri ihya eder, toplumu ihyâ eder. Sünnet-i Seniyyeyi ihyâ eder, gece ve gündüzü ihyâ eder.

İhya; canlandırmak, diriltmek, diri tutmak, hayat vermek demektir. “Bir canı ihya eden bir toplumu ihya etmiş gibidir,” meâlindeki âyette ihyâ Kur’anî bir terimdir. Bu âyete göre; Allahın izniyle bir can kurtaran, bir canın kurtulması için gayret eden bütün toplumu kurtarmış gibi ecir ve sevap kazanır. Bu ulvî anlayış doktora da, öğretmene de, arama kurtarma elemanına da davet ve irşad erine de hizmet aşkı, görev sevgisi aşılar.

Sünen-i Tirmizî’de yeralan; “Kim benim sünnetimi ihya ederse –yani - beni sevmiş olur. Beni seven de Cennette benimle beraber olur,” hadis-i şerifinde   ihyâ nebevî bir terimdir. Allah Rasûlü’nün sünnetini canlandıran, O’nun sünnetini hayata yansıtan, O’nun sünnetine hayat veren, O’nun ihmal edilen bir sünnetini dirilten O’nu sevmiş, O’na olan sevgisini ortaya koymuş olur, Cennet’te O’nunla beraber olmaya hak akzanır.

Gecenin “ihya” edilmesi ise, gecenin ibadet ve taatle, zikir ve istiğfarla, Kur’an ve tesbihle, dua ve niyazla, gözyaşıyla güzel bir şekilde değerlendirilmesidir. Gecenin ihya edilmesi, bütün geceyi uyku ve gafletle geçirme yerine; önemli bir kısmının ibadet ve tâatle geçirilmesidir. Gecenin ihyası, gecenin ölü bırakılmaması, canlı tutulmasıdır.

Ramazan ayının özellikle son on günü son on gecesi bu anlamda canlandırılmalı, ihya edilmelidir. Bu manevi iklimden azamî şekilde istifade edilmeli, nafile namaz, Kur’an tilâveti, zikir, tesbih, tehlil, tekbir, tefekkür, muhasebe, tevbe ve istiğfarla en güzel şekilde değerlendirilmelidir.

Sevgili Peygamberimiz, Ramazan ayının tamamını en güzel şekilde değerlendirdiği gibi, son on gününü daha özel manevî bir programla değerlendirir, aile halkını ve annelerimizi de nafile ibadete davet ederdi.

Buharî ve Müslim’in rivayetine göre; Hz. Aişe radıyallahu anhâ validemiz anlatıyor: “Ramazan ayının son on günü girdiğinde Allah Rasûlüsallallahu aleyhi ve-sellem geceleri ihya eder, ev halkını -ibadet için- uyandırır, ev halkıyla – dünyevî anlamda- ilişkisini keser, kendini tamamen ibadete verirdi”.

Peygamberimiz’in hanımları bu çağrıya uymuş, annelerimizin itikâfta bulunmaları için Mescid-i Nebevî içinde özel çadır kurulmuştu.

Vuslat Dergisi: İtikâf, Peygamberimiz’in Ramazan ayında hiç terk etmediği fiilî sünnetidir, diyebilir miyiz?

Kutlay hoca: Gayet tabii.. İtikâf, Sevgili Peygamberimiz’in çok önem  verdiği, maneviyat dolu, feyizli bir ibadet idi.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve-sellem, Ramazan ayını bulunmaz manevî bir mevsim olarak değerlendirirdi. Ramazan ayı içerisinde son on günün ise ayrı bir yeri vardı. Son on gün, bin aydan hayırlı Kadir gecesinin içerisinde bulunduğu bereketli ve feyizli günlerdi.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve-sellem, bazen Kadir gecesine tesadüf etme arzusuyla Ramazanın ikinci on gününde itikâfa girmiş olsa da;  genellikle Ramazan ayının son on gününde itikâfa girerdi. Ancak vefat ettiği sene Ramazanın son yirmi gününü itikâfla geçirmişti. 

İmam İbn Şihab ez-Zührî’nin şu sözünü nakletmeden geçemeyeceğim: Peygamberimiz’in Medine’ye geldikten sonra hayatının sonuna kadar hiç terk etmediği itikâf ibadetini müslümanların nasıl terk ettiklerine doğrusu çok hayret ediyorum?!.”

Vuslat Dergisi: İtikâf ibadeti hakkında bilgi verir misiniz?  İtikâfa girecek müslüman ne yapmalıdır?

Kutlay hoca: İtikâf, mü’min kul için maneviyat kampıdır. “İtikâf”,mü’min kulun dünya işlerinden uzaklaşarak, evinden ve çoluk çocuğundan ayrılarak Ramazanın son on günü ve gecelerini mescidde ibadet ve taatle, Kur’an ve zikirle, dua ve niyazla, tevbe ve istiğfarla, ilim ve irşadla, muhasebe ve tefekkürle geçirmesi, takva yolunda ilerlemesi, kendisini tamamen Rabbine vermesi ibadetidir.

İtikâfa girecek müslüman, Ramazan ayının yirminci günü iftarını mescidde açar. O andan itibaren bayram gecesi yatsı namazının sonuna kadar sürekli mescidde bulunur. Bayram gecesi yatsı namazından sonra evine gider, bayram namazı için hazırlanır. Bu süre içerisinde gece-gündüz hiç mescidden çıkmaz, sadece abdest tazelemek için mescidden çıkabilir.

İtikâfa giren kişi, iftar ve sahurunu mescidde yapar. İftar ve sahur yemeklerini yakınları veya arkadaşları getirir. Az uyur, az yemek yer, sürekli namaz, Kur’an tilâveti, dua, istiğfar, zikir ve tesbihat ile meşgul olur ve varsa ilim meclisinde bulunabilir. Görünüşte insanlarla beraber olsa da gönlü Hak’la beraber olur, Âlemlerin Rabbine yaklaşmaya çalışır. Çevreile ilişkisini tamamen keser. Dünyadan, dünyalıklardan ve dünya ehlinden uzak durur. Gazete, radyo ve günlük haberlerle ilgilenmez. Hal-hatır sohbetleri yapmaz. Her çeşit cinsî ve şehevî söz ve davranışlardan uzak durur.

Hanımlar için en güzel itikâf yeri, kendi evleridir. Mescidde hanımlara ait özel bir bölüm veya çadır varsa hanımlar, mescidde de itikâf yapabilirler.

İtikâf, mü’min kulun kulluk görevindeki eksiklerini düşündüğü, hayatını gözden geçirdiği, pişmanlık gözyaşı döktüğü, ana-babası, yakınları, müslüman kardeşleri ve bütün İslâm dünyası için Cenab-ı Hakka yalvardığı, günah ve kusurlarının silinmesine, manevî derecelerinin artmasına vesile olan sevabı bol nafile ibadetler zinciridir.

Özellikle dünya-ahiret dengesini ahiret aleyhine bozan, günlük telaş ve meşgaleler içinde boğulan, tamamen dünyevîleşen günümüz insanının ahirete yönelmesi için güzel bir vesile olan itikâf, gerçekten altın fırsattır.

Her yıl Ramazan ayında yapılması mümkün olmazsa, en azından ömürde birkaç defa itikâf yapılmalıdır. İtikâfa girdiğimizde bu ibadetin zevkine varılacak, manevî hayatımızda itikâf öncesi ve sonrası arasındaki fark açıkça görülecektir.

En güzel en tatlı ve en zevkli itikâf, hiç şüphesiz Mekke-i Mükerreme’de Mescid-i Haram içerisinde veya Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevî’de yapılan itikâftır. Mescid-i Haram’daki itikâfta diğer ibadet şekillerine ilâve olarak Kâbe-i Muazzama tavafı da yer almaktadır.

Vuslat Dergisi: Bir de Kadir gecesinin ihya edilmesi konusu var. 

Kutlay hoca: Kadir Gecesi, kitabımızda hakkında özel bir surenin indiği, bin aydan daha hayırlı olan, başta Cebrail aleyhisselâm olmak üzere meleklerin Rablerinin izniyle gurup gurup indiği, tan yeri ağarıncaya kadar selâm ve selâmet gecesidir.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve-sellem, böyle hayırlı ve feyizli bir gecenin ihya edilmesine elbette büyük önem verecek, bunu ashabına ve aile halkına tavsiye edecektir. Allah Rasûlü, bu gecenin faziletini; Sahih-i Buharî’de rivayet edilen bir hadis-i şeriflerinde; “Kim kadir gecesini inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ihya ederse geçmiş bütün günahlarıaffolunur”, ifadesiyle belirtecektir.

Efendimiz sallallahu aleyhi ve-sellem, Kadir gecesini Ramazanın son on gecesi arasında, özellikle tek gecelerde aramamız gerektiğini ifade buyurmuştu. Buna rağmen bu konudaki değişik rivayetleri değerlendiren aralarında İmam Ebu Hanife ve İmam Ahmed b. Hanbel’in de bulunduğu pek çok İslam alimi, Kadir gecesi’nin –çok büyük bir ihtimalle-Ramazanın yirmi yedinci gecesi olabileceği görüşünü ileri sürmüşlerdir.

Hangi gece olduğu kesin ve net olarak belirtilmeyen bu geceye tesadüf edebilmek, bu geceyi ihya edebilmek için son on gecenin tamamı ibadet ve tâatle değerlendirilmelidir.

Gece ibadetine daima ayrı bir önem veren müslümanın hayatında “Her geceyi Kadir bil”, düşüncesi hakim olduğunda mutlaka Kadir Gecesi’ne tesadüf edilecek, bol ecir ve mükâfata erişilecektir.

Vuslat Dergisi: Muhterem Hocam, Son sözünüz? 

Kutlay hoca: İtikâfınız ve Kadir Geceniz mübarek olsun!.. Rabbim, cümlemizi Kadir gecesini ihya etmeye muvaffak olanlardan eylesin…


Bu Makale 5203 defa okunmuştur

 

Yazdır

YAZARIN DİĞER YAZILARI

©

04/07/2014 - 16:00 İTİKÂF, MANEVİYAT KAMPIDIR

©

04/12/2013 - 13:41 CİHAD VE BARIŞ PEYGAMBERİ

©

04/10/2013 - 14:33 Asr-ı Saadette Kardeşlik Örnekleri

©

04/06/2012 - 12:14 Sahabe Kardeşliği Nasıl Yaşadı?

©

02/01/2012 - 13:36 EHL-İ SÜNNET VE HADİS

©

09/05/2011 - 14:03 Tek Çözüm Yolu Kuran ve Sünnet Yoludur

©

06/01/2011 - 11:19 Peygamberimiz ve genç nesil

©

02/12/2010 - 11:04 Sevgili peygamberimizi üzmeyelim (2)

©

14/10/2010 - 18:21 Sevgİli Peygamberimizi Üzmeyelim (1)

©

24/09/2009 - 11:52 İSLÂMÎ DURUŞ

©

24/07/2009 - 12:00 Öncü Kuşağın Öncüsü HAZRETİ EBUBEKİR SIDDÎK r.a.

©

27/06/2009 - 11:44 Umre Yolcusuna Notlar

©

01/06/2009 - 15:51 MANEVÎ PROGRAM

©

02/05/2009 - 15:11 İlim Yolculuğu

©

07/04/2009 - 14:50 İslami Ölçülere Uygun Düğün

©

09/03/2009 - 15:38 Onlar, Rasûlullah (sav)’a Âşık İdiler

©

17/11/2008 - 23:37 Kur'an Âyetlerinde seçici Davranma Fitnesi

©

30/05/2008 - 22:54 Gençleri Nasıl Kazanabiliriz.

©

01/03/2008 - 00:58 GERÇEK MܒMİNİN ÖZELLİKLERİ
 
 

Site İçi Arama

  10.08.2020

20 Zilhicce 1441

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Ve yine hayır. Kendini kınayan (özeleştiri yapan) nefse de and ederim.

( Kıyâmet sûresi - 2)

Bir Hadis

Üsâme İbni Zeyd radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre,

Hz. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cennetin kapısında durdum, oraya girenlerin çoğunluğu dünyada bir şeyleri bulunmayan yoksullardı. Varlıklı kimseler ise, hesaba çekilmek üzere alıkonulmuşlardı. Şu kadar var ki, onlardan cehennemlik olanların cehenneme sevkedilmeleri emrolunmuştu.”Buhârî, Nikâh 87, Rikak 51; Müslim, Zikr 93

Bir Dua

“Allah’ım! Kullarını mahşerde topladığın veya mahşerde kaldırdığın gün beni azabından koru.”

(Tirmizî, Deavât, 18)

Hikmetli Söz

Allah'ı tanıyıp da korku ve endişesi şiddetli olmayana şaşarım.

Canlı yayın

İslam Ansiklopedisi

Anket

KURAN OKUYORMUSUNUZ ?

Seçenekler

Ayda bir Kur'an okuyorum

Onbeş günde bir Kur'an okuyorum

Haftada bir Kur'an okuyorum

Hergün düzenli Kur'an okuyorum

Kur'an okumuyorum

Sonuçları Göster

  Tasarım : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com