Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 2335
Toplam 14123452
En Fazla 16179
Ortalama 2555
ye Says 1169
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

EVLLKTE ALE Ç SALIKLI LETM

Bilinli ve salkl iletiim anlaml hayata, anlaml hayat da skin ve doyuma ulam ruh halinin gelimesine yol aar.
03/07/2017
Anne-baba ve çocuklardan oluan aile, insanln sosyal ve kültürel gelimesinin her basamanda yer alan ve milletin geleceini belirleyen bir temel kurumdur. nsann en mutlu ve en huzurlu olduu yer aile ocadr. Hiç üphesiz huzurlu bir ailenin temelini salam bir iletiim oluturur. Aile içi salkl bir iletiim öncelikle ana ve baba arasnda olmaldr. Çünkü yuvann huzur ve güvenlii, çocuklarn geliim ve ruh salklarnn yerinde olmas buna baldr.
 
Ana ve babalar ailevi konular hakknda birbirleriyle ne kadar samimi ve açk bir ekilde iletiim kurarak konuabilirlerse; çocuklar da ayn oranda düünce ve ihtiyaçlarn açk bir ekilde ifade edebilirler. Böylece anne-baba ve çocuk arasndaki olumlu iletiim ailenin mutluluunu artrr. Ayrca çocuk, bu iletiim tarzn model alarak hayat boyunca salkl sosyal ilikiler kurma becerisi ve kendini ifade etme yetenei kazanr. Aile içinde huzuru gerçekletirmede önemli bir faktör de, elerin ve dier aile fertlerinin birbirlerine kar güven duymalardr.
 
Çünkü aile ortam, psiko-sosyal yönden gelien bireyin, özellikle çocuklarn en çok etkileime urad yerdir. Bu ilikiler, bireyin kendine güvenmesini, kimlik ve kiilik kazanmasn, sosyal beceriler gelitirmesini ve topluma adapte olmasn salar. Eer böyle olmaz yani aile fertleri birbirlerine güvenmez; dierinin iine ve mesleine sayg duymazsa; güvenilmeyen ve sayg duyulmayan taraf, bu duygular baka yerlerde aramaya balayacaktr.
 
Zaten günümüz ailesi; Tv, bilgisayar, ekonomik güçlükler, youn çalma artlar, ehir hayat, alkol ve uyuturucu ile gelen ferdî zaafiyet ve yalnzlk, kiisel geliim ile ön plâna çkarlan ferdiyetçilik gibi iletiim problemlerine yol açan unsurlarn tesirindedir. Bu sebeple aile fertlerini birbirinden koparan ve ailede diyalog aksamasna yol açan bütün bu olumsuzluklarn yaand günümüzde, aile balarn kuvvetlendiren ve aileyi bir arada tutmaya yardmc olan aile içi iletiim daha da önem kazanmaktadr.
 
Aile içinde iletiimi bozan kiilerde; çabuk öfkelenme, hemen tepki verme, duygularn kontrol edememe ve ben merkezli bir bak açs gibi özellikler görülebilir. Gerek aileyi dtan tesir altna alan, gerekse ferdin hatalarndan kaynaklanan bu faktörler, aile içi münasebetlerde önemli zorluklara yol açabilmektedir. Aile yuvasnn huzurlu ve mutlu devam etmesi iletiim bann güçlü olmasyla salanr. Aile bireyleri, aralarnda iletiim saladklar oranda sevgi muhabbet artacak, huzursuzlua neden olan sebepler ortadan kalkacaktr. Salkl bireylerden olutuu zaman aile, küçük sorunlar hiçbir zaman büyütmeden aile bireyleriyle iletiim temasna geçecek problemleri kaynan banda iken çözüme kavuturacaktr.
 
Salkl letiim Kurmann Yollar
 
Bilinçli ve salkl iletiim anlaml hayata, anlaml hayat da sâkin ve doyuma ulam ruh halinin gelimesine yol açar. Bunun için de özgür ortam arttr. Özgür ortam içerisinde yaplan iletiim toplumsal sorunlarn çözümüne olduu kadar, kiiler aras, özellikle aile içi sorunlarn çözümüne de katkda bulunur.
 
Ailede salkl iletiimin temel art üçtür:
 
Muhâtaba Sayg,
Doal Davran,
Empati.
Empatinin anlam, kendimizi karmzdakinin yerine koymaktr. Olaylara ve eyaya bir de onun durduu yerden bakmay denemek, muhâtabmz anlamann en kestirme ve kesin
 
yoludur. Mümkündür ki onun penceresinden farkl göründüü için öyle davranmakta ya da öyle alglamaktadr. Eler birbirlerini suçlayp, yarglayp, mahkûm edip, infâz etmeden önce mutlaka anlamazlk konusu olan eye bir de kar pencereden bakmay denemeli ve kendisini muhâtabnn yerine koyabilmelidir.
 
Ailede salkl bir iletiim için kesinlikle u dört soruya doru cevap vermeniz gerekir:
 
1. Ne söyleyeceksiniz?
 
Ne zaman söyleyeceksiniz?
Nerede söyleyeceksiniz?
Nasl söyleyeceksiniz?
Bir dorunun sadece doru olmas yetmez, o dorunun doru bir zamanda, doru bir yerde, doru bir kiiye ve doru bir üslûpla söylenmesi gerekir. Eer bunlardan biri yanl olursa, söylediiniz dorunun doru olmas etkili olmasna yetmedii gibi, sizin muhâtabnzla iliki kurmanza da yetmeyecektir.
 
Salkl olmayan aile içi iletiim, aileyi oluturan üyelerin, özellikle de çocuklarn maddî-mânevî skntlarn artrd gibi, salam bir aile içi iletiim zemininde yetien çocuklarn da beden ve ruh salklar daha iyi olur.
 
Yüce Allah öyle buyurur:
 
“Kim sâlih bir amelle (iyi ilerde) bulunursa, kendi lehinedir, kim de kötülük (slâm’a aykr hareket) ederse, o da kendi aleyhinedir (zararnadr). Senin Rabbin (Allah) kullara zulmedici deildir” (Fussilet, 41/46) “man etmi olarak, kadn-erkek kim güzel davranlarda bulunursa ona (dünya ve âhirette) güzel (mutlu ve huzurlu) bir hayat yaatacaz” (Nahl, 16/97)
 
Sevgili Peygamberimiz bizi u ekilde uyarmaktadr:“eytan insanlar arasnda onlar birbirlerine kar kkrtr! (Aralarnn açlmasna urar).”1 “üphesiz ki, yumuak davranmak bir eyde bulunursa, onu güzelletir Bir eyden de alnrsa, onu çirkinletirir.”
 
Yine bir hadis-i erifte: “Yumuaklk ev halkna 
 
hayr ve menfaat (huzur) salar.”3 buyrularak aile içerisinde iyi geçinmenin önemi belirtilmektedir. Ev içerisinde de yumuak olmal; sert, kaba olmamal. Güç mücadelesine girilmemelidir. Ufak tefek eylerden dolay barp, çarmamal. Sakin, yumuak bir ekilde davranarak problemleri çözmeli.
 
Aile içi salkl iletiim için öneriler:
 
Karnzdakini dinlemesini bilin,
Sabrl ve esnek olun,
Sizi dinleyenlerin anlayaca sözcükler seçin,
Muhatabnz terslemeyin,
aka yapacanz zaman iyi düünün,
Sorulara karlk verin,
Konunuzu iyi bilin,
Düünmeden konumayn,
Kaybetme ihtimalini de göz önünde bulundurun,
Gereksiz eletirilerden kaçnn,
Sürekli dert yanan biri olmayn,
Öütlediiniz eyleri kendiniz de uygulayn,
Adil davrann,
Karnzdakinin cann skacak esprilerden kaçnn,
Görülerinizi zorla kabul ettirmeye çalmayn,
Gürültü yapmayn ancak sesinizi duyurun,
Yüz ifadenizi kontrol edin,
Gereksiz yere itiraz etmeyin,
Einiz sizinle konuurken iinizle megul olmayn,
Size akl danlmadkça öüt vermeyin,
Olduunuz gibi görünün, samimi olun,
Aile içi iletiim sürecinde birbirlerinizin kiiliklerine saygl davrann,
Ne zaman susmak gerektiini bilin,
Sözünüzü güçlü bir tonla bitirin,
Empati yapn (kendinizi karnzdaki kiinin yerine koyun),
Einizin ve çocuklarnzn yaptklar ve ürettikleri eyleri takdir edin,
Einizi ve çocuklarnz sevin, onlara kar güler yüzlü, güzel sözlü olun ve onlarla iyi geçinmeye gayret edin.
Eler arasnda iletiim problemleri varsa, aile içi dengeler ve düzen bozulduu için geçimsizlik ortaya çkar. Evlilik sürecinde aile içi iletiim bozukluklarnn temelinde, elerden her birinin ‘ben’ yaantsndan çkp onun yerine ‘biz’ yaantsn benimseyememeleri önemli bir rol oynar. Evlilik sürecinde, elerin birbirilerine olan sevgi ve sayglarn tüketen evliliin kendisi deil, bu süreçte karlkl yaplan yanllardr. Kendisini sorgulamayan eler, sürekli olarak evliliklerini suçlarlar. Her ailede az veya çok diyalog aksamalar olabilmesine ramen, mânevî deerlerin ön plânda oldugu ailelerde, vahim problemler daha az yasanir.
 
Salkl bir mânevî temeli olan insanlar kendisi ile bark, insan ilikileri olumlu ve kuvvetli saygl bireyler olarak yetiirler ve böylece mutlu, huzurlu bir yaant içersinde olurlar. nsanlarn birbirleriyle iyi bir iletiim kurmalar için Yüce Rabbimiz öyle buyurmaktadr: “Kullarma söyle: Sözün en güzelini konusunlar. Sonra eytan aralarn bozar (açar). Çünkü eytan, insann apaçk dümandr.” (srâ, 17/53)
 
Güler yüz, güzel söz, güzel davran insanlarla çok iyiiletiimkurmasebebidir.SevgiliPeygamberimiz de öyle buyurur: “nsanlarn seviyesine göre davrann.” 4 nsanlar ile iyi iletiim kurmak için onlarn seviyesine göre davranmalyz. Onlarn anlayaca ekilde, seviyelerine göre anlatmal, kolaylatrmal, zorlatrmamal. Yine Hz. Peygamber (s.a.v.): “Kolaylatrn, zorlatrmayn; müjdeleyin, nefret ettirmeyin” 5 buyurarak salkl bir iletiim kurmann yolunu göstermektedir. Aile içi iletiimin zayflad modern çada davranlarmz yeniden gözden geçirip, iletiim kanallarmz güçlendirmemiz gerekmektedir. Bu da mânevî deerler sistemimizi yeniden güncellemekle gerçekleebilir.
 
Süleyman GÜLEK / Vuslat dergisi
 

Bu yaz 2208 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

02/10/2017 - 04:58 ANNE BABAYA  HSANDA BULUNMAK

n

03/07/2017 - 03:56 EVLLKTE ALE Ç SALIKLI LETM

n

19/04/2017 - 03:19 NESL EMNYET

n

17/04/2017 - 03:46 ÇOCUKLARIMIZA Peygamberimizi sevdirmek 

n

07/11/2016 - 12:41 EVLLKTE GEÇMSZLN NEDENLER

n

18/10/2016 - 02:12 ELER ARASINDAK GÜZEL GEÇMN FORMÜLÜ

n

22/09/2016 - 11:13 DEVREDLEMEZ SORUMLULUK: ANNE BABA OLMAK

n

10/08/2016 - 01:08 ALENN TEMEL KURALLARI

n

14/06/2016 - 11:52 Bo Vakit mi Dediniz?

n

07/06/2016 - 03:26 AINDIRILAN DEERLERMZ: ÂLE MÜESSESES

n

02/05/2016 - 12:28 EVLLK ÖNCES VE NANLILIK

n

01/02/2016 - 11:27 EVLLK AKD: NKÂH

n

19/01/2016 - 04:31 AlEDE Merhamet ve Merhametsizliin Yansmalar

n

04/01/2016 - 11:53 EVLLK ANLAYII VE EVLLN FAYDALARI

n

01/12/2015 - 03:19 GENÇ SAHABELER

n

20/11/2015 - 10:37 Karde kskançl

n

08/08/2015 - 10:33 Çocuk Eitiminde Anne ve Baba Nasl Davranmal

n

22/06/2015 - 03:09 Z E K Â T

n

19/06/2015 - 04:26 ORUÇ

n

08/06/2015 - 12:07 KUR’AN’A GÖRE HZ. PEYGAMBER’N (s.a.s.) GÖNDERLD TOPLUMDA ALE

n

16/12/2014 - 02:10 ALEDE ÇOCUA DN ETM VERLMES

n

24/10/2014 - 04:11 ANNE-BABANIN ÇOCUA YAKLAIMI

n

05/05/2014 - 12:46 SLÂMA GÖRE ÇOCUK YETTRMEK

n

09/04/2014 - 12:29 ANNE-BABA-ÇOCUK ÜÇGEN

n

04/10/2013 - 05:33 Hz. Meryem: Mabede Adanm  Bir Hayat

n

16/07/2013 - 12:58 TELEVZYON, BLGSAYAR VE NTERNET KISKACINDA ÇOCUK

n

19/06/2013 - 03:03 Okul Öncesi Çocuklarn Din Eitiminde Peygamberî Metot

n

20/05/2013 - 04:03 KUR’AN FADIR

n

28/01/2013 - 01:38 Ben seninle “Biz” olmak istiyorum

n

22/11/2012 - 10:25 Çocuk eitiminde ailenin önemi

n

05/10/2012 - 02:43 Anne baba neyler, çocuunu televizyon eler

n

03/09/2012 - 04:04 Temelleri sarslmakta olan bir snak: Aile

n

13/07/2012 - 11:11 Oruç Tutanlar Nerede?

n

26/06/2012 - 04:07 Nezaket Dersi

n

05/06/2012 - 12:06 Evlilik ve Aile Kurumu -2-  

n

16/04/2012 - 12:10 Anne ve Babalara Üç Nasihat  

n

16/04/2012 - 12:05 Evlilik ve Aile Kurumu 1

n

02/04/2012 - 05:59 slâm’da Anne hakk

n

05/09/2011 - 03:17 Kur’an- Kerim’den aile örnekleri

n

17/08/2011 - 01:29 Sünnet-i seniyye ve hadis-i eriflerden kültürümüze yansyan komuluk öretileri

n

13/07/2011 - 11:10 letiimin dili: Selam

n

20/06/2011 - 02:41 Adanmlk Ruhu ve Gençlik

n

06/06/2011 - 02:19 ahsiyet/kiilik inas ve deerler

n

11/04/2011 - 11:06 SEKAM: Aile S.O.S veriyor

n

28/02/2011 - 13:43 Hz Muhammed'in Aile çindeki Örnek Davran  

n

14/02/2011 - 13:01 Aile ve Geçimle lgili Kulaklara Küpeler

n

17/01/2011 - 14:35 Toplumsal Duyarllk ve Sorumluluk Anlaynn slâmî Temelleri

n

06/01/2011 - 16:26 Unutulmaya yüz tutan deerlerimizden SILA-RAHM

n

06/01/2011 - 16:09 Evlilik ve Aile Hayat Bir bâdettir

n

02/12/2010 - 17:39 Toplumsal Çöküte Kötü Ahlâkn Rolü

n

25/03/2010 - 14:58 HZ. Peygamber'in Gençlie verdii önem

n

21/01/2010 - 09:58 Sünnet'te Nikah Mehir  Çeyiz ve Düün

n

06/07/2009 - 14:55 Aile likilerinde Hz. Peygamber’in Örneklii

n

04/05/2009 - 14:12 Aile Sorumluluu

n

09/04/2009 - 09:58 Aile çi letiimde Altn Kurallar

n

29/05/2008 - 21:37 Peygamberimizin Gençlii
 

Site i Arama

14 Zilka'de 1444 |  03.06.2023

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

"Kfirlere dnya hayat ssl gsterildi; Bu yzden iman edenlerle elenirler.

Halbuki Allah'a kar gelmekten saknanlar, kyamet gn brlerinin stndedir.

Allah dilediine hesapsz nimetler verir."( Bakara Suresi - 212)

Bir Hadis


Peygamberimiz (s.a.v.) yle buyurmutur:

man, yetmi ksur ubedir ve haya imandan bir ubedir.
Buhar, man, 3

Bir Dua

Allahm! Tvbelerimizi kabul eyle, sphesiz ki sen tvbeleri ok kabul edensin, ok merhametlisin. Bizi nimetlerine kredenler, nimetlerinle seni venler, verdiin nimetleri kabul edenlerden eyle ve bize nimetlerin devamn ihsan eyle.

(Hkim, Temin, No: 977)

Hikmetli Sz

Dostluunu kt gnde gster, t ki kt gn dostu bulasn.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com