Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 2269
Toplam 14123386
En Fazla 16179
Ortalama 2555
ye Says 1169
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

ANNE BABAYA  HSANDA BULUNMAK

Ebu Hreyre (r.a.) anlatyor: Peygamberimiz aleyhissalat vesselam bir gn: Burnu srtlsn, burnu srtlsn, burnu srtlsn. dedi. Kimin burnu srtlsn ey Allahn Rasul? diye sorulunca u aklamada bulundu: Ebeveyninden her ikisinin veya sadece birinin yallna ulat hlde cennete giremeyenin.
02/10/2017

Rabbimiz (c.c.) Kur’an- Kerim’de biz kullarndan srarla salih ameller yap- mamz istemektedir. Bunu, Kur’an- Kerim’de “salih amel” kavramnn 93 defa geçmesinden anlyoruz. “Salih amel” kavramnn geçtii ayetlerin çounda Rabbimiz (c.c.) “iman edip” ifadelerinden sonra “salih amel ileyenler” eklinde bir sralama yapmakta; rzasna, kurtulua, cennete kavuacaklarn iman ettikten sonra salih amel yapanlar olduunu farkl sure ve ayetlerde tekrar tekrar vurgulamaktadr. Mesela u ayet buna bir örnektir: “Allah, iman edip salih ameller ileyenler hakknda, ‘Onlar için bir balama ve büyük bir mükâfat vardr’ diye vaatte bulunmutur.” (Maide, 5/9.)

Sürekli salih amel ilemek konusunda bizlere düen görev Allah Teala’nn beyan buyurduu ve Rasulünün de (s.a.s.) Kur’an’n tatbikat olan sünnetindeki salih amelleri örenip ömür boyu bunlar yaamak olmaldr. imdi bu balamda ilk olarak çok büyük bir salih amel olan “anne ve babaya ihsanda bulunmak” üzerinde duralm.

Önce salih amelin ne kadar kymetli olduunu beyan eden ayetlerden birisini okuyalm: “Mümin olarak, erkek veya kadn, her kim salih ameller ilerse, ite onlar cennete girerler ve zerre kadar hakszla uratlmazlar.” (Nisa, 4/124.)

Bir “salih amel” olarak anne babaya ihsanda bulunmak

Allah Teala Kur’an- Kerim’de kimlere ihsanda bulunmamz gerektiini beyan ederken ilk srada anne babaya yer verir: “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir eyi ortak komayn. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakn komuya, uzak komuya, yannzdaki arkadaa, yolcuya, elinizin altndakilere iyilik edin. üphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” (Nisa, 4/36.)

u ayette de infakta bulunulacak kiiler arasnda anne baba ilk srada zikredilmitir: “Sana Allah yolunda ne harcayacaklarn soruyorlar. De ki: Hayr olarak ne harcarsanz o, anne-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmlar içindir. Hayr olarak ne yaparsanz, gerçekten Allah onu hakkyla bilir.” (Bakara, 2/215.)

Rabbimiz (c.c.) Kur’an- Hakim’inde anne babaya ihsanda (yani iyilikte) bulunmann önemini öyle beyan buyurmaktadr: “Biz, insana anne babasna iyi davranmay emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnnda tad ve ne zahmetle dourdu! Onun (anne karnnda) tanmas ve sütten kesilme süresi (toplam olarak) otuz aydr. Nihayet olgunluk çana gelip krk yana varnca öyle der: “Bana ve anne babama verdiin nimetlere ükretmemi, senin raz olacan salih amel ilememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. üphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanm.” (Ahkâf, 46/15.)

Rabbimiz (c.c.) Kur’an- Kerim’de anne babaya teekkür mahiyetinde ihsanda bulunulmasn ve onlara itaatin snrlarn öyle beyan etmitir: “nsana da, anne babasna iyi davranmasn emrettik. Annesi, onu her gün biraz daha güçsüz düerek karnnda tamtr. Onun sütten kesilmesi de iki yl içinde olur. (te onun için) insana öyle emrettik: ‘Bana ve anne babana ükret. Dönü banadr.’ ‘Eer, hakknda hiçbir bilgi sahibi olmadn bir eyi bana ortak koman için seninle urarlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüünüz ancak banadr. Ben de size yapmakta olduunuz eyleri haber vereceim.” (Lokman, 31/14-15.)

u ayette de anne babaya itaatin snrlarna deinilmitir: “Biz, insana, ana-babasna iyilik etmesini emrettik. ayet onlar seni, hakknda hiçbir bilgin olmayan eyi bana ortak koman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüünüz ancak bana olacaktr ve ben yapmakta olduklarnz size haber vereceim.” (Ankebut, 29/8.)

Allah Teala, Kur’an- Kerim’inde anne babaya özellikle yallk çalarnda nasl ihsanda bulunmamz gerektiiyle ilgili öyle buyurmutur: “Rabbin, kendisinden bakasna asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanz kesin olarak emretti. Eer onlardan biri, ya da her ikisi senin yannda ihtiyarlk çana ularsa, sakn onlara ‘öf!’ bile deme; onlar azarlama; onlara tatl ve güzel söz söyle.  Onlara merhamet ederek tevazu kanadn indir ve de ki: ‘Rabbim! Tpk beni küçükken koruyup yetitirdikleri gibi sen de onlara ac.” (sra, 17/2324.)

Rabbimiz (c.c.) bizlere, anne babalarmz için nasl dua edebileceimizi brahim suresinin 41. ayetinde öretmitir:

“Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, anne-babam ve inananlar bala.”

Anne babaya ihsanda bulunmakla ilgili hadis-i erifler de vardr. Onlardan biri udur:

Ebu Hüreyre (r.a.) öyle dedi: Bir adam Rasulüllah (s.a.s.)’a gelerek: “Kendisine en iyi davranmam gereken kimdir?” diye sordu.

Rasulüllah (s.a.s.): “Annen!” buyurdu.

Adam: “Ondan sonra kimdir?” diye sordu.

Rasulüllah: “Annen!” buyurdu.

Adam tekrar: “Ondan sonra kim gelir?” diye sordu.

Rasulüllah: “Annen!” buyurdu.

Adam tekrar: “Sonra kim gelir?” diye sordu.

Rasul-i Ekrem: “Baban!” cevabn verdi. (Buhari, Edeb 2; Müslim, Birr 1.)

u hadis-i eriften örendiimize göre meru ilerde anne babaya itaat etmek ve onlara iyilik yapmak Allah Teala’nn en çok sevdii salih ameller arasndadr:

Ebu Abdurrahman Abdullah bni Mes'ud (r.a.) öyle dedi:

Peygamber aleyhisselam: “Allah’n en çok beendii amel hangisidir?” diye sordum.

“Vaktinde klnan namazdr.” diye cevap verdi.

“Sonra hangi ibadet gelir?” dedim. “Ana ve babaya iyilik ve itaat etmek.” buyurdu.

“Daha sonra hangisi gelir?” diye sordum.

“Allah yolunda cihat etmek” buyurdu. (Buhari, Mevakit 5, Cihad 1, Edeb 1, Tevhid 48; Müslim, man 137139.)

Rabbbimiz (c.c.) katnda anne baba hakknn ne kadar yüksek olduunu u hadis-i eriften de iyice anlyoruz:

Ebu Hüreyre (r.a.) anlatyor: “Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir gün:

‘Burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün.’ dedi.

‘Kimin burnu sürtülsün ey Allah’n Rasulü?’ diye sorulunca u açklamada bulundu:

‘Ebeveyninden her ikisinin veya sadece birinin yallna ulat hâlde cennete giremeyenin.” (Müslim, Birr, 9.)

Merhum brahim Canan bu hadis-i erifle ilgili öyle bir açklamada bulunmutur:

Hadiste Hz. Peygamber (aleyhissalatü vesselam) anne ve babaya iyi muamelenin ehemmiyetini dile getirmi olmaktadr. Anne ve babas veya ikisinden biri evladnn salnda ihtiyarladklar takdirde, bu evlada, cennetin yolu onlar sayesinde son derece kolaylam olmaktadr. Zira onlara gereken alâkay, hizmeti gösterip onlar memnun klmak zor bir i deildir. Bu kadarn yapamayarak kendini helak eden kimseler, burunlar sürtülmeye layktrlar. (brahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve erhi, Akça Yaynlar, 2/483.)

 

Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA / Diyanet Aylk Dergi

 

Bu yaz 2508 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

02/10/2017 - 04:58 ANNE BABAYA  HSANDA BULUNMAK

n

03/07/2017 - 03:56 EVLLKTE ALE Ç SALIKLI LETM

n

19/04/2017 - 03:19 NESL EMNYET

n

17/04/2017 - 03:46 ÇOCUKLARIMIZA Peygamberimizi sevdirmek 

n

07/11/2016 - 12:41 EVLLKTE GEÇMSZLN NEDENLER

n

18/10/2016 - 02:12 ELER ARASINDAK GÜZEL GEÇMN FORMÜLÜ

n

22/09/2016 - 11:13 DEVREDLEMEZ SORUMLULUK: ANNE BABA OLMAK

n

10/08/2016 - 01:08 ALENN TEMEL KURALLARI

n

14/06/2016 - 11:52 Bo Vakit mi Dediniz?

n

07/06/2016 - 03:26 AINDIRILAN DEERLERMZ: ÂLE MÜESSESES

n

02/05/2016 - 12:28 EVLLK ÖNCES VE NANLILIK

n

01/02/2016 - 11:27 EVLLK AKD: NKÂH

n

19/01/2016 - 04:31 AlEDE Merhamet ve Merhametsizliin Yansmalar

n

04/01/2016 - 11:53 EVLLK ANLAYII VE EVLLN FAYDALARI

n

01/12/2015 - 03:19 GENÇ SAHABELER

n

20/11/2015 - 10:37 Karde kskançl

n

08/08/2015 - 10:33 Çocuk Eitiminde Anne ve Baba Nasl Davranmal

n

22/06/2015 - 03:09 Z E K Â T

n

19/06/2015 - 04:26 ORUÇ

n

08/06/2015 - 12:07 KUR’AN’A GÖRE HZ. PEYGAMBER’N (s.a.s.) GÖNDERLD TOPLUMDA ALE

n

16/12/2014 - 02:10 ALEDE ÇOCUA DN ETM VERLMES

n

24/10/2014 - 04:11 ANNE-BABANIN ÇOCUA YAKLAIMI

n

05/05/2014 - 12:46 SLÂMA GÖRE ÇOCUK YETTRMEK

n

09/04/2014 - 12:29 ANNE-BABA-ÇOCUK ÜÇGEN

n

04/10/2013 - 05:33 Hz. Meryem: Mabede Adanm  Bir Hayat

n

16/07/2013 - 12:58 TELEVZYON, BLGSAYAR VE NTERNET KISKACINDA ÇOCUK

n

19/06/2013 - 03:03 Okul Öncesi Çocuklarn Din Eitiminde Peygamberî Metot

n

20/05/2013 - 04:03 KUR’AN FADIR

n

28/01/2013 - 01:38 Ben seninle “Biz” olmak istiyorum

n

22/11/2012 - 10:25 Çocuk eitiminde ailenin önemi

n

05/10/2012 - 02:43 Anne baba neyler, çocuunu televizyon eler

n

03/09/2012 - 04:04 Temelleri sarslmakta olan bir snak: Aile

n

13/07/2012 - 11:11 Oruç Tutanlar Nerede?

n

26/06/2012 - 04:07 Nezaket Dersi

n

05/06/2012 - 12:06 Evlilik ve Aile Kurumu -2-  

n

16/04/2012 - 12:10 Anne ve Babalara Üç Nasihat  

n

16/04/2012 - 12:05 Evlilik ve Aile Kurumu 1

n

02/04/2012 - 05:59 slâm’da Anne hakk

n

05/09/2011 - 03:17 Kur’an- Kerim’den aile örnekleri

n

17/08/2011 - 01:29 Sünnet-i seniyye ve hadis-i eriflerden kültürümüze yansyan komuluk öretileri

n

13/07/2011 - 11:10 letiimin dili: Selam

n

20/06/2011 - 02:41 Adanmlk Ruhu ve Gençlik

n

06/06/2011 - 02:19 ahsiyet/kiilik inas ve deerler

n

11/04/2011 - 11:06 SEKAM: Aile S.O.S veriyor

n

28/02/2011 - 13:43 Hz Muhammed'in Aile çindeki Örnek Davran  

n

14/02/2011 - 13:01 Aile ve Geçimle lgili Kulaklara Küpeler

n

17/01/2011 - 14:35 Toplumsal Duyarllk ve Sorumluluk Anlaynn slâmî Temelleri

n

06/01/2011 - 16:26 Unutulmaya yüz tutan deerlerimizden SILA-RAHM

n

06/01/2011 - 16:09 Evlilik ve Aile Hayat Bir bâdettir

n

02/12/2010 - 17:39 Toplumsal Çöküte Kötü Ahlâkn Rolü

n

25/03/2010 - 14:58 HZ. Peygamber'in Gençlie verdii önem

n

21/01/2010 - 09:58 Sünnet'te Nikah Mehir  Çeyiz ve Düün

n

06/07/2009 - 14:55 Aile likilerinde Hz. Peygamber’in Örneklii

n

04/05/2009 - 14:12 Aile Sorumluluu

n

09/04/2009 - 09:58 Aile çi letiimde Altn Kurallar

n

29/05/2008 - 21:37 Peygamberimizin Gençlii
 

Site i Arama

14 Zilka'de 1444 |  03.06.2023

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

'Gnlden katksz ballar' olarak, O'na ynelin ve O'ndan korkup-saknn, dosdoru namaz kln ve mriklerden olmayn.


( Rum Suresi - 31)

Bir Hadis

Eb Sad el-Hudr radyallahu anhden rivayet edildiine gre;
hZ. Reslullah sallallahu aleyhi ve sellem yle buyurdu:

Kyamet gnnde Allah Telya gre en fena insan,
karsyla mahremiyetini paylatktan sonra onun srrn if eden kimsedir.Mslim, Nikh 123, 124

Bir Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Ey Rabbim! Beni ve kardeimi bala, bizi rahmetine gark eyle! Sen merhamet-
lilerin en merhametlisisin.

Arf Suresi 151

Hikmetli Sz

Seven sevdiini
memnun etmeyi,
bakalarn memnun
etmeye tercih eder.


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com